Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 35-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako veľmi náš hlad a smäd znepokojuje Boha! Ako si môžeme naďalej myslieť, že Bohu je naše utrpenie ľahostajné? A predsa tak často „odmietame veriť“ v nežnú lásku, ktorú má Boh ku každému z nás. Tým, že sa Boh ukryl v Eucharistii, ukazuje, akú veľkú vzdialenosť je schopný prejsť, aby uspokojil náš smäd a hlad.

Zamyslime sa však nad tým, o aký „smäd“ a aký „hlad“ ide. Bezpochyby je to hlad a smäd po večnom živote. Fyzický hlad a smäd sú len bledým odrazom hlbokej túžby po večnom živote, ktorý v sebe nosí každý človek a ktorý môže uspokojiť len Kristus. „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život“ (Jn 6, 39). Čo teda máme robiť, aby sme získali tento vytúžený večný život? Vykonávať hrdinské činy alebo vyvíjať nadľudské úsilie? Nie, ide o niečo oveľa jednoduchšie, pretože Ježiš hovorí: „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Jn 6, 37). Všetko, čo musíme urobiť, je prísť k nemu.

Kristove slová nás povzbudzujú, aby sme sa k nemu približovali každý deň vo svätej omši. Je to tá najjednoduchšia vec na svete: zúčastniť sa svätej omši, modliť sa a prijať Jeho Telo. Keď to urobíme, nielenže máme nový život, ale vyžarujeme ho aj na ostatných. Pápež František, ešte ako kardinál Bergoglio, povedal v homílii o Božom tele: „Tak ako je krásne po svätom prijímaní vnímať náš život ako predĺženie svätej omše, v ktorom prinášame Pánovu prítomnosť do našich rodín, susedstva, školy a práce, tak by sme mali aj náš každodenný život vnímať ako prípravu na Eucharistiu, v ktorej Pán berie všetko, čo máme, a nesie to k Otcovi.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Pane, urob so mnou, čo sa ti páči. Odovzdávam sa do Tvojej vôle, Ty si celá moja radosť a láska mojej duše. A pred tebou vylievam prúd svojej dôvery.“ (sv. Faustína Kowalská).

„Len ten, kto je Boh, vidí Boha, a to je Ježiš. On skutočne hovorí zo svojho videnia Otca, z nepretržitého dialógu s Otcom, z dialógu, ktorý je jeho životom.“ (Benedikt XVI.)

„Boží Syn, ktorý „nezostúpil z neba, aby… plnil svoju vôľu, ale vôľu“ Otca, ktorý ho „poslal“ (Jn 6, 38), „keď prichádza na svet, hovorí: ‚… Hľa, prichádzam… aby som plnil tvoju vôľu, Bože.‘… V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy“ (Hebr 10, 5-10).“ (KKC 606)

Aplikácia:

  • Som si vedomý môjho smädu po Bohu? Dovolím Ježišovi, aby ma napojil? Privediem k Ježišovi aj mojich priateľov, ktorí sú smädní?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie