spoločnosť božieho slova

Misijný omšový spolok

Misijný omšový spolok

Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi. Spolok obetou svätej omše napomáha jeho členom a vyprosuje im duchovné dobrá.

Každý člen Misijného omšového spolku:

 • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
 • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
 • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
 • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Tento spolok mal už od svojho založenia schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec František udelili 5. júna 2013 nasledovné požehnanie členom Misijného omšového spolku:

Denne sa slúži 7 sv. omší, za všetkých ľudí, tak za živých, ako aj za mŕtvych, ktorí sú jednotlivo zapísaní v knihe Misijného Omšového Spolku.

Získané finančné prostriedky podporujú misie vykonávané verbistami.

Do Misijného omšového spolku možno zapísať každého, s uvedením  mena a priezviska:

 • deti, aby im bola daná milosť dobrej výchovy
 • chorých, ktorý žiadajú o milosť zdravia
 • ľudí vzdialených od Boha, aby im bola vyprosená milosť obrátenia
 • mŕtvych, aby dosiahli večné odpočinutie s Kristom v pokoji

Obdarujte svojích blízkych a priateľov duchovným darčekom, k príležitosti sviatosti krstu, 1. sv. prijímania, birmovky, sviatosti manželstva a iných slávnosti a výročí.

Do Misijného omšového spolku sa možno prihlásiť v každom misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova alebo na tejto adrese: Kalvária 3, 949 01 Nitra, Slovensko

Príspevok (10€ za jedného člena misijného omšového spolku) uhraďte prosím na účet: SK9509000000005029115971.

Pri prihlasovaní viacerých osôb, môžete uhradiť poplatok za prihlásenie hromadne, to znamená za všetkých členov spolu na číslo účtu. Do poznámky pri bankovom príkaze prosím uveďte: MOS meno a priezvisko odosielateľa.

Ostatné mená zapíšte do: ONLINE PRIHLÁSENIE DO MISIJNÉHO OMŠOVÉHO SPOLKU

  Online prihlásenie do misijného omšového spolku


  vymazať túto osobu  Vyberte a číslo misijného obrázka zadajte do horného políčka, vedľa mena:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16

  Formulár ste úspešne odoslali. Chcete priamo uhradiť príspevok? Prejdite na internet banking Vašej banky:


  Pamätné obrázky určené k významným životným udalostiam:

  Obrázok č. 12: sviatosť krstu

  Obrázok č. 13: prvé sväté prijímanie

  Obrázok č. 14: sviatosť birmovania

  Obrázok č. 15: sviatosť manželstva

  Obrázok č. 16: sviatosť manželstva