Misijný omšový spolok Prejsť na formulár

Misijný omšový spolok

Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi. Spolok obetou svätej omše napomáha jeho členom a vyprosuje im duchovné dobrá.

Každý člen Misijného omšového spolku:

 • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
 • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
 • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
 • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Tento spolok mal už od svojho založenia schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec František udelili 5. júna 2013 nasledovné požehnanie členom Misijného omšového spolku:

Denne sa slúži 7 sv. omší, za všetkých ľudí, tak za živých, ako aj za mŕtvych, ktorí sú jednotlivo zapísaní v knihe Misijného Omšového Spolku.

Získané finančné prostriedky podporujú misie vykonávané verbistami.

Do Misijného omšového spolku možno zapísať každého, s uvedením  mena a priezviska:

 • deti, aby im bola daná milosť dobrej výchovy
 • chorých, ktorý žiadajú o milosť zdravia
 • ľudí vzdialených od Boha, aby im bola vyprosená milosť obrátenia
 • mŕtvych, aby dosiahli večné odpočinutie s Kristom v pokoji

Obdarujte svojích blízkych a priateľov duchovným darčekom, k príležitosti sviatosti krstu, 1. sv. prijímania, birmovky, sviatosti manželstva a iných slávnosti a výročí.

Do Misijného omšového spolku sa možno prihlásiť v každom misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova alebo na tejto adrese: Kalvária 3, 949 01 Nitra, Slovensko

Príspevok (10€ za jedného člena misijného omšového spolku) uhraďte prosím na účet: SK9509000000005029115971, alebo:

Misijný omšový spolok

Pri prihlasovaní viacerých osôb, môžete uhradiť poplatok za prihlásenie hromadne, to znamená za všetkých členov spolu na číslo účtu. Do poznámky pri bankovom príkaze prosím uveďte: MOS meno a priezvisko odosielateľa.

Ostatné mená zapíšte do: ONLINE PRIHLÁSENIE DO MISIJNÉHO OMŠOVÉHO SPOLKU

1. Čo je „Misijný omšový spolok“, alebo čo sú „večné sväté omše?“

Misijný omšový spolok, alebo ľudovo povedané „večná sv. omša“ je zvláštnym typom úmyslu sv. omše, ktorú získala Spoločnosť Božieho slova v roku 1910 od Svätej Stolice. Od tej doby každý pápež po nástupe do úradu, špeciálnym dokumentom potvrdzuje legitímnosť a trvácnosť tejto „misijnej“ omše.

2. Akým spôsobom sa slúžia „Večné sväté omše?“

Zapíšu sa mená a priezviská osôb, za ktoré majú byť tieto sv. omše slúžené, do špeciálnej knihy „Misijného omšového spolku“. Od tej chvíle sa za túto osobu slúži každý deň 7 sv. omší na siedmich miestach sveta, kde verbisti pracujú.

3. Čím sa líši úmysel „Večnej svätej omše“ od zvyčajnej omšovej intencie?

„Večná sv. omša“ je intencia nemenná, a zadáva sa na konkrétnu osobu s menom a priezviskom. Zvyčajná omšová intencia sa môže zadať napr. aj na akýkoľvek všeobecný úmysel (napr. za pokoj, za Božie požehnanie, za duše v očistci …).

„Večná sv. omša“ raz zapísaná, sa slúži každý deň do konca existencie Spoločnosti Božieho Slova.

Zvyčajná omšová intencia sa slúži obyčajne len jeden krát, v konkrétnom zadanom termíne, alebo v najbližšom termíne.

4. Má sa obnovovať zápis po smrti osoby už zapísanej na „večnej sv. omši?

Nie. Osoba raz zapísaná do knihy „večných sv. omší“- „Misijný omšový spolok“ sa už nemusí viac zapisovať. Aj po smrti človeka sa sv. omša slúži na jeho úmysel. Nie je potrebné nás informovať ani o smrti osoby, pre ktorú bola sv. omša zapísaná.

5. Na aký úmysel sa možno zapísať do „Misijného omšového spolku“?

Do Misijného omšového spolku sa nezapisujú rozličné úmysly, ako sme zvyknutí pri intenciách pri svätých omšiach, ale iba konkrétne osoby, za ktoré sa budú slúžiť sväté omše.

6. Koho možno zapísať do knihy „Misijného omšového spolku?“

Do knihy „Misijného omšového spolku“ možno zapísať každú – či už žijúcu, alebo zosnulú osobu, bez ohľadu na vek, náboženstvo, alebo pôvod. No súčasne sa nedá zapísať do úmyslu celá rodina (napr. za rodinu Kováčovú, Zámojkovú), len konkrétne mená.

7. Môže sa zapísať do „večnej sväté omše“ úmysel za celú rodinu?

Nie. „večná sv. omša“ sa píše len na konkrétnu osobu. Za živú alebo mŕtvu. Ale ak by ste však chceli zapísať do „Misijného omšového spolku“ celú rodinu, musíte zapísať každú osobu osobitne. Formulár na zapisovanie nájdete na tejto stránke nižšie.

8. Môžem zapísať naraz viac „večných svätých omší?“

Áno, náš formulár na stránke SVD dovoľuje zapísať viac „konkrétnych mien“ – buď za živých, alebo mŕtvych, stačí kliknúť na políčko „pridať ďalšiu osobu“. Potom treba zadať e-mail osoby, ktorá zadáva mená a adresu kontaktnej osoby, na ktorú máme poslať obrázky.

9. Akým spôsobom sa dá zapísať do „Misijného omšového spolku“?

Cez našu SVD stránku – https://www.verbisti.sk/misijny-omsovy-spolok/pomocou online formulára. To je najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob. Dá sa aj formou obyčajného listu, alebo osobnou návštevou Misijného domu v Nitre na Kalvárii, ale i na všetkých miestach, kde sa verbisti nachádzajú. Prípadne si môžete dať zapísať sv. omšu, ak nám zavoláte na tel. číslo 037 / 77 69 440.

10. Čo obdržím po zapísaní sa do „Misijného omšového spolku?“

Za každého zapísaného člena do „Misijného omšového spolku“ obdržíte obrázok, ktorý si vyberiete na našej stranke – www.verbisti.sk, alebo osobne. Na obrázku bude zapísané meno a priezvisko člena, a dátum zápisu.

11. Ako dlho budem čakať na obrázok „Misijného omšového spolku?“

Obrázok potvrdzujúci zapísania sa do „Misijného omšového spolku“ dostanete – ak navštívite osobne, tak ihneď na mieste, a keď cez našu SVD stránku, tak do niekoľkých dní poštou.

12. Akým spôsobom sa dá poslať príspevok na zapísanie do „Misijného omšového spolku?“

Príspevok je 10 Eur. Dá sa poslať buď bankovým prevodom, poukážkou alebo osobne.

13. Od kedy sa slúžia sväté omše za nových členov Misijného omšového spolku?

Sväté omše za nových členov sa slúžia odo dňa zápisu do Misijného omšového spolku.

Online prihlásenie do misijného omšového spolku (MOS)

Obrázok vyberte z ponuky napravo. Číslo je uvedené v pravom dolnom rohu obrázka. V jednom formulári je možné prihlásiť najviac 7 osôb. Ak chcete pridať viac osôb, vyplňte formulár znova.

misijny omsovy spolok
1
misijny omsovy spolok
2
misijny omsovy spolok
3
misijny omsovy spolok
4
misijny omsovy spolok
5
misijny omsovy spolok
6
misijny omsovy spolok
7
misijny omsovy spolok
8
misijny omsovy spolok
9
misijny omsovy spolok
10
misijny omsovy spolok
11
misijny omsovy spolok
12
misijny omsovy spolok
13
misijny omsovy spolok
14
misijny omsovy spolok
15
misijny omsovy spolok
16

Pamätné obrázky určené k významným životným udalostiam:

 • Obrázok č. 12: sviatosť krstu
 • Obrázok č. 13: prvé sväté prijímanie
 • Obrázok č. 14: sviatosť birmovania
 • Obrázok č. 15: sviatosť manželstva
 • Obrázok č. 16: sviatosť manželstva

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie