Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. (Mt 28, 8-15)

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu počujeme o dvoch rozdielnych postojoch k Zmŕtvychstaniu Pána Ježiša. Na jednej strane sú to ženy, ktoré prišli ku hrobu pomazať telo Pána, ale hrob našli prázdny. Ako to išli oznámiť so smiešanými pocitmi učeníkom, zjavil sa im sám Zmŕtvychvstalý Pán a povedal im: “Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Pán im dáva posolstvo, ktoré majú odovzdať jeho učeníkom: ísť do Galiley. Prečo práve do Galiley? Galilea bola ich rodným krajom, bolo to miesto, kde sa narodili, vyrastali a pracovali, kde stretli Ježiša a uverili v neho. V týchto slovách Pána je skryté posolstvo aj pre nás. Nemusíme ísť do Jeruzalema, Ríma, Lúrd alebo Fatimy, aby sme ho našli. Ak nenájdeme Vzkrieseného Pána na mieste, kde žijeme a pracujeme, nenájdeme ho ani na týchto iných miestach.

V evanjeliu počujeme však aj o veľkňazoch a starších ľudu. Keď im stráže oznámili, čo sa pri hrobe stalo, dali im peniaze a nariadili im šíriť nasledovnú lož: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.” Iste každý, kto o tomto číta, postrehne nelogičnosť v tejto lži. Po prvé, stráže, ktoré spia majú byť potrestané a nie finančne odmenené, a po druhé, ak spali, ako mohli vedieť, čo sa stalo? Aj tu sa ukazuje, že ak ľudia nechcú niečomu veriť, dokážu upustiť aj od rozumu a logiky, len aby bolo tak, ako to oni chcú. Takéto racionalizovanie a pochybné argumenty počúvame často u tých, ktorým sa zdá pokračovať v kresťanskom živote ťažkým a preto sa chcú ospravedlniť. Tí však, ktorí berú evanjelium vážne a snažia sa podľa neho žiť, môžu potvrdiť, že práve viera vo Vzkriesenia Pána je cestou života, ktorý dáva zmysel a napľna srdce radosťou a nádejou.

Aplikácia:

  • Ako by som odpovedal neveriacemu, keby sa ma spýtal, čo mi dáva viera v Zmŕtvychvstanie Krista?
  • Nehľadám aj ja chyby na Cirkvi len ani som ospravedlnil svoje zlyhania a svoju slabú vieru?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie