Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ (Jn 10, 11-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Keby sme si urobili zoznam našich postojov v rozličných životných situáciách, bol by veľmi dlhý. Rozličné situácie, si vyžadujú aj rozličné postoje. Niekedy sme vážni, inokedy sa snažíme usmievať. Raz sme žoviálni inokedy zas formálni, niekedy máme odvahu, ale sú aj momenty, keď sa zbabelo schováme. Môže to byť aj to určitá schopnosť, že vieme odhadnúť situáciu, a dokážeme sa správne zachovať. Môže to však byť i neúprimnosť, len hra navonok. Zahráme potrebnú rolu v danej chvíli s úmyslom, aby sme boli s druhými zadobre.

Dnes slávime Nedeľu Dobrého Pastiera. Je to pre nás vhodná príležitosť zamyslieť sa nad úlohou a povolaním duchovných pastierov. Akí by mali byť, akých potrebujeme, ale aj nad tým, kde ich „vziať“. Vieme, že každá doba potrebuje duchovných pastierov so schopnosťami vhodnými pre danú situáciu. My však nemáme vždy správnu predstavu a model, akí by mali byť. Naše názory sa neraz veľmi líšia. Okrem toho, že chceme duchovných pastierov podľa našich predstáv, neraz len chceme, aby nám zahrali tú rolu, ktorá sa nám páči. Je preto lepšie uvažovať nad tým, akých pastierov chce mať Ježiš, Dobrý Pastier. On má tie najsprávnejšie očakávania. On chce, aby mali srdce pastiera, srdce Dobrého Pastiera. Čo to znamená, hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Jasne rozlišuje medzi nájomníkom a pastierom. Najatý je iba zamestnaný. Dostáva plat za svoju robotu. Môže si ju odviesť dobre a zaslúži si aj plácu. Ale keď príde nebezpečenstvo, náročná a nebezpečná situácia, vyhodnocuje, či sa mu oplatí riskovať. V takej chvíli si môže povedať, že mu to nestojí za to. Ježiš preto jasne hovorí: „Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka…“ Dobrý pastier, ktorý ovce považuje za svoje, ten zostane. Ide aj do rizika i obeti vlastného života za svoje stádo. Toto je postoj, ktorý chce Ježiš. Majú byť tak ako on dobrými pastiermi. Zostať s ovcami v každej situácii. Keď dnes slávime nedeľu Dobrého pastiera a uvažujme o obraze Ježiša ako Pastiera, modlime sa za našich pastierov a tiež za to, aby sme ich vždy mali.

A ešte jedna myšlienka na záver. My sa nechceme cítiť len stádom, pre niektorých to znie až pejoratívne. Všetci pokrstení majú mať „pastiersku starostlivosť“ o členov svojich rodín, v práci, v škole, v susedstve, všade tam kde sme. Všetci máme mať srdce Pastiera.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie