Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 1-10)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sme pozvaní uvažovať o jednom z najkrajších a najznámejších obrazov Ježiša: o Dobrom Pastierovi, ovciach a ovčinci. Obraz Krista ako dobrého pastiera bol veľmi blízky prvým veriacim. Najstarší obraz Ježiša je obraz v rímskych katakombách sv. Kalixta, kde je Ježiš znázornený práve ako dobrý pastier, nesúci ovečku na svojich pleciach. Mnohí veriaci túžili byť takouto ovečkou, o ktorú sa Ježiš s takou láskou stará.

Hoci Ježišova reč o dobrom pastierovi je obrazná, symbolická reč, keďže Ježiš počas svojho pôsobenia nepásol ovce, predsa je veľmi realistická a pravdivá. Ježiš hovorí, že dobrý pastier položí svoj život za svoje ovce. A On to naozaj urobil: on sa na kríži obetoval za nás. Ježišova láska ide až do krajnosti – dáva za nás svoj život. Jeho lásku nám pripomínajú aj slová Jánovho evanjelia, ktoré nás uvádzajú do okamihov umučenia: “Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.” (Jn 13, 1).

Prejavom Ježišovej lásky sú aj jeho slová o tom, že ovce volá po mene a vyvádza ich na pastvu. Prišiel totiž na svet, aby ich nielen nasýtil pokrmom, ale daroval im život v plnosti: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Aplikácia:

  • Ako je to však s nami a našou láskou voči nemu?
  • Platí aj o nás, že ideme za ním, lebo poznáme jeho hlas?
  • Platí aj o nás, že „za cudzím hlasom nepôjdeme, ba ujdeme od neho?“
  • Vieme rozlišovať medzi tým, čo nás privádza k životu v plnosti a čo nám ho ničí?Dnes vyjadríme Ježišovi svoju lásku a poprosíme ho, aby sme v záplave slov a rôznych hlasov vedeli zachytiť práve ten jeho hlas

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie