Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO STANISLAVA, MUČENÍKA

Evanjelium:

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. (Jn 3, 31-36)

Podcast:

Zamyslenie:

Nie je ľahké prijať úlohu svedka. Môžeme stratiť priateľov, keď „nesvedčíme“ podľa ich predstáv, dokonca nás to môže vystaviť i nebezpečenstvu života, ak sme nepohodlní svedkovia nejakej udalosti. Svedka niektorí chápu ako protivníka, snažia sa ho spochybniť, či dokonca odstrániť.

V roku 966 Poľský vládca, Mieszko I. spolu s ďalšími z jeho okolia konvertoval na katolícku vieru. Ich obrátenie a prijatie krstu znamenalo začiatok toho, čo sa často nazýva „krst Poľska“. V nasledujúcich rokoch mnohí ďalší prijali krst vďaka misijnému úsiliu svätého Vojtecha. Evanjelizácia Poľska však nebola vždy ľahká. O storočie neskôr sa odohrala udalosť, ktorá bola protiklade s tou spred sto rokov. Krakovský arcibiskup, Stanislav bol brutálne umučený kráľom Boleslavom II.

Už v mladosti bol Stanislav zbožný, dobročinný voči chudobným a horlivý v obetavosti. Po vysvätení za kňaza sa stal uznávaným kazateľom a po smrti krakovského arcibiskupa bol veriacimi zvolený za jeho nástupcu. Túto službu prijal až na výslovný príkaz pápeža. Arcibiskup Stanislav energicky a otvorene hovoril proti nemravnostiam a iným nerestiam, ktoré videl v živote ľudí. Dovolil si to vytknúť aj samotnému kráľovi Boleslavovi. Boleslav bol úspešný vojenský vodca, tešil sa mnohým poctám, ale oddával sa nemravnostiam a bol krutý voči každému, kto sa mu postavil na odpor. Toto arcibiskup nemohol obísť mlčaním. Napätie medzi biskupom a kráľom stále rástlo. Nakoniec, keď kráľ ignoroval biskupove varovania, Stanislav ho exkomunikoval. Boleslav bol pobúrený a začal zmanipulovaný súdny proces proti biskupovi Stanislavovi. Ten ho uznal vinným zo zrady, a bol odsúdený na trest smrti. Keď Boleslavovi vojaci odmietli vykonať rozsudok, on sám zabil biskupa mečom počas svätej omše.

Arcibiskup Stanislav sa stal pre Boleslava nepríjemným a nepohodlným svedkom, ale zároveň sa stal inšpiráciou po stáročia pre celé Poľsko. Jeho mučeníctvo ukazuje nielen Poľsku dodnes cestu viery a posilňuje veriacich, aby sa stávali svedkami Krista bez ohľadu na veľkosť obety.

Vo veľkonočnom období, často počúvame výzvu Ježišovu, aby sme sa stali svedkami jeho smrti i zmŕtvychvstania. Ako vidíme na živote svätého Stanislava, môže to byť niekedy veľmi náročné až nebezpečné. Ale ten o kom máme svedčiť nám dáva vedomie, že svedčíme o pravde a zároveň dáva odmenu, akú nedá nik iný.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie