Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24, 35-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Človeku prejde hlavou dennodenne množstvo myšlienok. V priebehu niekoľkých sekúnd preletíme z jedného konca sveta na druhý, z jednej témy na celkom inú. Naša skúsenosť je taká, že naše myšlienky sú veľmi často negatívne. My takto nielen myslíme, ale aj vidíme náš svet. Spôsobuje to, že niektorí ani neveria, že by život mohol byť pekný a radostný, nevedia si predstaviť, že by mohlo byť lepšie… Dobré udalosti sa im zdajú málo pravdepodobné a neveria im. Skôr uveria zlu ako dobru.

Po Ježišovej smrti apoštoli vidia všetko vo „svetle“ jeho smrti. Všetko pekné sa skončilo na kríži, pekná éra s Ježišom skončila. Keď sa im po zmŕtvychvstaní zjavuje, tak tomu neveria. Je to pre nich neuveriteľné, aby sa jeho smrť mohla obrátiť na niečo tak pekné a radostné. Sú z toho zmätení a naľakaní. Skôr boli ochotní prijať to, že vidia ducha. Ježiš to predsa nemôže byť, on je mŕtvy. Boli ešte stále v šoku a traumatizovaní udalosťami jeho ukrižovania.

Tak ako pred troma rokmi, keď sa Ježiš prvý krát stretol s apoštolmi, aj teraz musí začínať s ich vyučovaním takmer od nuly. Trpezlivo vysvetľuje, že aj jeho smrť a teraz aj zmŕtvychvstanie boli naplnením Božieho plánu. Potrebovali toto trpezlivé vysvetľovanie, a aj milosť, ktorá im otvorila myseľ, aby to pochopili a uverili. Až potom sú  schopní prijať pravdu, že ten, koho vidia je skutočne ich Ježiš. On chce, aby mali odvahu sa tešiť a vidieť svoj život i celé dejiny vo svetle jeho zmŕtvychvstania.   

Aj nás učí Ježišovo zmŕtvychvstanie radosti a dôvere. My vieme, že jestvuje utrpenie i smrť, bolesť a nešťastia. Ale nemáme prežívať svoj život iba v tejto skúsenosti. Je potrebné mať aj skúsenosť Ježišovho zmŕtvychvstania. Vo svetle Ježišovho víťazstva môžeme i náš život vidieť ináč. Je potrebné uveriť, že je pravda, čo sa stalo vo Veľkonočné ráno, lebo to prináša celkom iný, radostný pohľad na svet. Toto z nás robí nie iba pozitívne naladených ľudí, ale robí z nás svedkov nového života, života vo svetle Ježišovho zmŕtvychvstania.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie