Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NA SV. IZIDORA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Ježiš povedal: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 13-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš jasne hovorí o svedectve nášho kresťanského života: “Vy ste soľ zeme” (Mt 5, 13). Preto ten, kto svojím správaním a skutkami nedokazuje to, v čo verí, nemôže byť považovaný za nasledovníka Ježiša Krista, ktorý nám svojím vlastným životom neustále dával príklad. Dávajme si preto pozor, aby naša existencia nestratila kvalitu soli a svetla, lebo inak “sa stala neužitočnou, možno ju len odhodiť a ľudia ju pošliapu” (Mt 5, 13).

Vďaka Bohu, ako sa píše v Liste Hebrejom, “sme obklopení takým veľkým oblakom svedkov” (Hebr 12, 1), svätých, ktorí trvalo dodávali ľudskému životu kresťanskú príchuť, zachovávali zvyky pred prevládajúcou skazou prostredia a prispievali k tomu, aby Božej Múdrosti dodali iskrivý lesk.

Jedným z týchto svätcov bol svätý Izidor zo Sevilly, muž, ktorý sa prostredníctvom viery a kultúry usiloval zachovať intelektuálne dedičstvo grécko-latinského sveta a zároveň inovoval poznatky svojej epochy novými príspevkami. Vďaka encyklopedickej a usporiadanej metóde svojich etymológií, ktoré veľmi predbehli svoju dobu, bol navrhnutý za patróna počítačových odborníkov.

Keď totiž svätosť a múdrosť idú ruka v ruke, môžu vykonať veľké diela na väčšiu slávu Božiu a dobro ľudí…!” Svätý Izidor považoval spojenie múdrosti a svätosti za pastoračnú povinnosť v prospech veriacich: “Biskup musí mať vynikajúcu znalosť Svätého písma, lebo ak sa obmedzí len na to, aby práve viedol svätý život, prinesie to úžitok len jemu samému. Ale naopak, ak sa vyzná v učení a kázaní, môže pri vyučovaní svojich poučovať iných”.

Keď uvažujeme nad týmito slovami svätého Izidora, prosíme Boha, aby nám dal učených a svätých pastierov podľa svojho srdca.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie