Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

„Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“ (Jn 20,11-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme na postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvá je nedokonalá, druhá úplná. Podľa prvej sa Mária javí ako najúprimnejšia z Ježišových nasledovníkov. Nasleduje ho. Toho neporovnateľného Majstra. Hrdinsky sa drží Ježiša, ukrižovaného len kvôli jeho láske k nám. A ona ho hľadá, aj po smrti, pochovaného a nezvestného. Plné obdivu a pokory sú jej dve zvolania, ktoré nám ako dve jedinečné perly zachoval evanjelista Ján: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ a „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Dejiny poznajú len málo takých verných a učeníkov ako Mária Magdaléna.

Mária uverila Ježišovi, no jej nedokonalé poznanie, i keď dokonalá láska, jej hovoria, že Ježiš zomrel, bol zabitý. No napriek tomu, ona neodchádza. Ona ho i napriek tomu neopúšťa. Ostáva vernou, ostáva s ním. I keď, mŕtvym Pánom. Prečo? Lebo vie, čo jej urobil. Vie, že ju zachránil. Nie pred inými. Ale pred ňou samou – dal jej opäť dôstojnosť, ktorú stratila.

A tá úplná rovina prijatia? Mária verí, že i keď Ježiš zomrel, bol tým, za koho sa vydával – Synom Boha – lebo nik iný by jej nedokázal dať toľko lásky, toľko dôvery a také prijatie ako ten, ktorý prichádza, aby sňal hriechy sveta a pozval k životu večnému.

I preto, po stretnutí s Pánom, verí. Verí a nebojácne ide a hlása: „Videla som Pána.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Nie je veľká vec veriť, že Kristus zomrel. Tomu veria pohania, Židia a všetci bezbožníci, slovom, všetci veria, že Kristus zomrel. Ale že vstal z mŕtvych, to je viera kresťanov. Veriť, že vstal z mŕtvych, to považujeme za veľmi dôležité.“ (sv. Augustín)
  • V Ježišovom zmŕtvychvstaní sa dosahuje nová možnosť ľudskej existencie, ktorá sa týka každého a ktorá otvára budúcnosť, nový druh budúcnosti pre ľudstvo.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Zoči-voči týmto svedectvám Kristovo zmŕtvychvstanie nemožno vysvetľovať mimo fyzického poriadku a neuznávať ho za historickú skutočnosť. Z faktov vyplýva, že viera učeníkov bola podrobená radikálnej skúške utrpením Učiteľa a jeho smrťou na kríži, ktorú on vopred oznámil. Otras vyvolaný umučením bol taký veľký, že učeníci (aspoň niektorí z nich) neuverili hneď zvesti o zmŕtvychvstaní. Evanjeliá nám vôbec neukazujú spoločenstvo zachvátené mystickým nadšením, ale predstavujú nám zronených a prestrašených učeníkov. Preto neuverili nábožným ženám vracajúcim sa od hrobu a ich slová sa im zdali „ako blúznenie“. Keď sa Ježiš večer na Veľkú noc zjavil Jedenástim, „vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného“.“ (KKC 643)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie