Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. (Jn 3,16-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Pri množstve moderných názorov na život sa zdá, akoby pravda nejestvovala – pravda o Bohu, pravda o pohlaví, pravda o manželstve, morálne pravdy, a napokon ani pravda o tom, kým je človek.

Dnešné evanjelium nám opisuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo neho je iba spustošenie, klamstvo a smrť. Je iba jedna jediná cesta do neba, a tou je Ježiš Kristus. Kristus nie je iba jedným z názorov. Kristus je pravda sama. Popierať pravdu je ako keby si niekto zatvoril oči, aby nevidel slnečné svetlo. Či sa mu to páči alebo nie, slnko stále svieti; ale chudák so zatvorenými očami sa slobodne rozhodol nevidieť pravdu o slnku. Podobne mnohí si zakladajú na tom, že iba svojou pevnou vôľou a odhodlaním napredujú v kariére a snažia sa naplno využiť svoje schopnosti, zabúdajúc na to, že k pravde o sebe samých sa môžu dopracovať iba vtedy, keď budú kráčať s Kristom. Podľa Benedikta XVI. „každý človek nachádza svoje dobro priľnutím k Božiemu plánu so svojím životom, aby ho tak naplno uskutočňoval: v tomto pláne nachádza jeho pravdu a vernosťou tejto pravde sa stáva slobodným (porov. Jn 8,32)“ (encyklika „Caritas in Veritate“). Pravdou o každom človekovi je, že sme povolaní byť  Božími synmi a dcérami v nebeskej vlasti: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4,3). Boh chce slobodných synov a dcéry, nie otrokov.

Skutočne, moje dokonalé „ja“, je spoločným dielom Boha a mňa. Keď sa usilujeme o svätosť, začíname odzrkadľovať Božiu pravdu v našich životoch. Pápež to pekne vyjadril slovami: „Každý svätý je ako lúč svetla, ktorý vyžaruje z Božieho Slova“ (apoštolská exhortácia „Verbum Domini“).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Aká nádherná dobrá správa! Ten, ktorý sa kvôli nám stal takým ako my, aby nás urobil svojimi bratmi, teraz predstavuje svojmu pravému Otcovi svoje človečenstvo, aby vytiahol za sebou všetkých svojich príbuzných.“ (sv. Gregor Nysský)
  • „Zatiaľ čo v stvorení nám Otec dal dôkaz svojej nesmiernej lásky, keď nám dal život, v utrpení a smrti svojho Syna nám dal ten najväčší dôkaz: On prišiel, aby trpel a zomrel za nás.“ (František)
  • „Láska Boha k Izraelu sa prirovnáva láske otca k svojmu synovi. Táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. Boh miluje svoj ľud väčšmi ako ženích svoju milovanú nevestu (Iz 62,4-5). Táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší dar: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3, 16).“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 219)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie