Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“ (Mt 26, 14-25)

Podcast:

Zamyslenie:

Na Judášovu zradu pozeráme ako na ohavný čin, ktorý spravil. Zradil Ježiša i apoštolov. Bol ich spoločník a priateľ. Ježiš mu zveril nielen peniaze, ale tak ako do všetkých, vložil do neho svoju dôveru. Judáš mal pred sebou veľké poslanie, aj on mal byť stĺpom Cirkvi. Ale on sa tomu spreneveril a podlo všetkých podviedol a ponižujúcim spôsobom Ježiša predal. Niet nič tak pohŕdaniahodné, ako je zrada dobrého človeka.

Nesústreďme sa len na Judáša. Je tu Ježiš, ktorý toto všetko vie a hovorí so smútkom: „jeden z vás ma zradí.“ On vidí do vnútra, vie o zákulisnom konaní jedného z apoštolov. Prežíva to s bolesťou, ale nie so sebaľútosťou, ako to prežívajú sklamaní ľudia. Zlomení človek zvykne povedať: „už nikdy nebudem nikomu veriť, už nikdy viac nebudem dôverovať ľuďom.“ Ježiš takto nehovorí. Ježiš nikdy nebude zlomeným človekom.

Pokračuje v slávení Poslednej večere, umýva apoštolom nohy, modlí sa za nich, nazýva ich priateľmi a na druhý deň obetuje svoj život za všetkých i za zradcu Judáša i za všetkých svojich zradcov histórie. Môžeme sa pýtať, čo v tejto chvíli bolo v Ježišovej mysli a čo hýbalo  celým jeho bytím? To čo dovolí Ježišovi pokračovať, nezlomí ho a nezastaví, je jeho láska a odpustenie v duši. Aj napriek zrade. Jeho vnútro bolo v tejto chvíli naplnené láskou. Veď to sám povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ /Jn 15,13/ Ježiš miluje aj vo chvíľach zrady.

S pokorou si uvedomujem aj ja svoje zrady. Pane, prosím, odpusť mi to. Pomôž mi, aby som mal aj ja vo svojom vnútri niečo z tvojej lásky a odpustenia, aby som dokázal aj napriek ublíženiam od iných pokračovať v odpúšťaní a dávaní lásky.  

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

• „To, čo si budeme v najbližších dňoch pripomínať, je najvyšší boj medzi Svetlom a Temnotou. Ak chceme mať duchovný úžitok z veľkonočného tajomstva, musíme sa vžiť do tohto kontextu aj s vedomím našej vlastnej „noci“, našich hriechov a našej zodpovednosti. (Benedikt XVI.)

• „Ježiš si zvolil čas Veľkej noci, aby splnil, čo prisľúbil v Kafarnaume, že totiž svojim učeníkom dá svoje telo a svoju krv.“ (KKC č. 1339)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie