Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA BÍLOU SOBOTU

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se nezabýváme žádným konkrétním evangeliem, protože je to den bez liturgie. Ale s Marií, která jako jediná zůstala pevná ve víře a naději po tragické smrti svého Syna, se v tichu a modlitbě připravíme na slavení svátku našeho osvobození v Kristu, tedy na naplnění evangelia. Následná shoda událostí mezi smrtí a zmrtvýchvstáním našeho Pána a každoroční židovskou slavností Pesach, připomínkou jejich osvobození z egyptského otroctví, nám umožňuje pochopit pocit osvobození, který šíří Ježíšův kříž, nový velikonoční beránek, jehož krev nás chrání před smrtí. Další méně pozoruhodná časová shoda, nicméně významově bohatá, se vztahuje k týdennímu židovskému svátku „šabatu“. Ten se dodržuje od pátečního západu slunce, kdy matky v rodině rozsvěcují světla v každé židovské domácnosti, až do sobotního soumraku. Je to připomínka toho, že po díle stvoření, poté, co Bůh stvořil svět z ničeho, sedmý den odpočíval. Přál si, aby i člověk sedmý den odpočíval jako poděkování za krásu Stvořitelova díla a na znamení smlouvy lásky mezi Bohem a Izraelem. V židovské liturgii je Bůh vzýván jako manžel Izraele. Šabat je dnem, který každého povzbuzuje k přijetí Božího pokoje, jeho „Šalom“ je tak po bolestném díle kříže „variace, kde je člověk znovu ukován“ podle slov Kateřiny Sienské, Ježíš začíná svůj odpočinek právě ve chvíli, kdy se rozsvěcují první světla šabatu se slovy: „Dokonáno jest“ (J 19,30). Nyní je dílo nového stvoření dokonáno: člověk, kdysi vězeň hříchu, se stává novým stvořením v Kristu. Právě byla zpečetěna nová smlouva mezi Bohem a lidstvem, kterou už nikdo nikdy nezruší. Od nynějška může být veškerá nevěrnost omyta krví a vodou, které vytékají z kříže. List Židům říká: „zbývá tedy Božímu lidu sobotní odpočinek“ (Žid 4,9). Naše víra v Krista nám k němu dává přístup. Že nám dává náš pravý odpočinek, náš hluboký pokoj, ne na jeden den, ale na celý život. Abychom se s novým srdcem připravili na radostnou oslavu Beránkovy svatby a abychom se plně oddali Bohu z lásky k Němu v Kristu.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Vždyť jakou představu mohl mít člověk dříve o Bohu, snad kromě představy modly, kterou si vytvořilo jeho vlastní srdce? Kdysi byl Bůh nepochopitelný a nedostupný, neviditelný a zcela nemyslitelný. Nyní však chtěl, abychom ho dokázali pochopit. Jak se to podařilo? Tím, že ležel v jeslích, kázal na hoře, modlil se celou noc a visel na kříži… .“ (sv. Bernard)

    „Božská temnota tohoto dne, tohoto století, které se stále více stává jednou dlouhou Velkou sobotou, promlouvá k našemu svědomí. Skrývá v sobě pro nás cosi útěšného. Smrt Boha v Ježíši Kristu je zároveň výrazem jeho radikální solidarity s námi. Nejskrytější tajemství víry je zároveň nejjasnějším znamením naděje bez konce.“ (Benedikt XVI.)

    „Kristova smrt byla skutečnou smrtí, neboť ukončila jeho pozemskou lidskou existenci. Avšak díky spojení, které si osoba Syna zachovala se svým tělem, nedošlo k posmrtnému rozkladu jako u jiných, protože „nebylo možné, aby zůstal v moci smrti“ (Sk 2,24) a proto „božská moc uchránila Kristovo tělo od porušení“. O Kristu se může současně říci: „Byl vyrván ze země živých“ (Iz 53,8) i: „Mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení“ (Sk 2,26-27). Ježíšovo vzkříšení „třetího dne“ (1 Kor 15,4; Lk 24,46) bylo toho znamením, protože se předpokládalo, že rozklad začíná od čtvrtého dne. (Katechismus katolické církve, č. 627)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie