Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: “Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!”

Ježiš im povedal: “Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.” Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. (Jn 6, 52-59)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš vyslovuje tri kľúčové výroky: máme jesť telo Syna človeka a piť jeho krv; ak neprijímame sväté prijímanie, nemôžeme mať život; a tento život je večný život a podmienka vzkriesenia (porov. Jn 6, 53 – 58). V evanjeliu nie je nič také jasné, dôrazné a definitívne ako tieto Ježišove výroky.

My nie sme vždy na úrovni, ktorú si Eucharistia vyžaduje: niekedy sa snažíme “žiť” bez podmienok života, ktoré stanovil Ježiš, a predsa, ako napísal svätý Ján Pavol II., “Eucharistia je príliš veľký dar, aby sme pripustili nejaké nejasnosti a redukcie”.

“Jedzte, aby ste žili”: Jesť telo Syna človeka znamená žiť ako Syn človeka. Tento pokrm sa nazýva “prijímanie”. Je to “pokrm” a hovoríme “pokrm”, aby nevznikli pochybnosti, pokiaľ ide o jeho osvojenie, o jeho stotožnenie s Ježišom. Prijímame sväté prijímanie, aby sme zostali zjednotení: myslieť ako on, hovoriť ako on, milovať ako on.

Nám kresťanom chýbala eucharistická encyklika Jána Pavla II. s názvom Cirkev žije z Eucharistie. Je to zanietená encyklika: je to “oheň”, pretože Eucharistia je zanietená. “Túžil som jesť s vami túto Paschu, skôr ako budem trpieť” (Lk 22, 15), hovoril Ježiš v ten večer na Zelený štvrtok. Musíme obnoviť eucharistický zápal. Žiadne iné náboženstvo nemá podobnú iniciatívu.

Je to sám Boh, ktorý zostupuje do srdca človeka, aby nadviazal tajomný vzťah lásky. A od tohto momentu sa Cirkev buduje a zúčastňuje sa na eucharistickom apoštolskom dynamizme a cirkevnom poslaní. V skutočnosti sa ponárame do tajomstva, ako to urobil Tomáš, keď sa dotýkal rán vzkrieseného Krista. My kresťania by sme mali prehodnotiť svoju vernosť eucharistickej skutočnosti tak, ako nám ju zjavil Ježiš Kristus a ako nám ju navrhuje Cirkev. A mali by sme znova prežívať “nežnosť” voči Eucharistii: dobre urobené a pomalé jemné poklony a zvýšenie počtu duchovných spoločenstiev… A vychádzajúc z Eucharistie sa ľudia budú javiť ako posvätní, takí, akí v skutočnosti sú. A my im budeme slúžiť s obnovenou nežnosťou.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“Stvoriteľ a Pán všetkých vecí, nech sú akejkoľvek povahy, vyniesol zo zeme chlieb a premenil ho na svoje telo. Nielenže mal moc to urobiť, ale to aj prisľúbil; a tak ako premenil vodu na víno, premenil aj víno na svoju vlastnú krv. Je to Pánova Pascha.” (Svätý Gaudentius z Brescie)

“Eucharistia zostáva ‘znamením protirečenia’ a môže ním byť len preto, že Boh, ktorý sa stáva telom a obetuje sa za život sveta, vrhá ľudskú múdrosť do krízy.” (Benedikt XVI.)

“Pán nám adresuje pozvanie a vyzýva nás, aby sme ho prijali vo sviatosti Eucharistie: “Veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.” (Jn 6, 53) (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1384)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie