Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO ŠTVRTEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“ (Jn 14,7-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme si uvedomili, že v ňom sa nám zjavuje jeho Otec. Filip vyslovuje veľmi rozumný predpoklad: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ (Jn 14,8). Lebo vidieť Otca znamená spoznať Boha ako pôvodcu, ako prúdiaci život, štedrosť, dar, ktorý neustále všetko obnovuje. Čo viac potrebujeme? Náš pôvod je u Boha a každý človek, hoci aj nevedome, má v sebe hlbokú túžbu vrátiť sa späť k Bohu, znovu nadobudnúť otcovský domov a ostať v ňom navždy. V ňom môžeme nájsť všetko, po čom túžime a snažíme sa získať: život, svetlo, lásku, pokoj…

Sv. Ignác Antiochijský, mučeník zo začiatku druhého storočia, to výstižne vyjadril slovami: „Mám v sebe živú vodu, ktorá vo mne zurčí: „Poď k Otcovi“!“ Ježiš nám dáva nazrieť do hlbokej vzájomnej intímnosti, ktorá je medzi ním a Otcom: „… ja som v Otcovi a Otec vo mne.“ (Jn 14,11). To, čo Ježiš hovorí a koná, má svoj pôvod v Otcovi a Otec sa úplne zjavuje v Ježišovi. Čokoľvek nám chce Otec povedať, nachádzame v Synových slovách a skutkoch. Všetko, čo chce pre nás vykonať, koná prostredníctvom svojho Syna. Prostredníctvom viery v Syna máme „v jednom Duchu prístup k Otcovi“ (Ef 2,18). Pokorná a verná viera v Ježiša, naša ochota neustále ho nasledovať a poslúchať ho, nás tajomne, a pritom opravdivo, spája s vlastným tajomstvom Boha a robí nás príjemcami jeho hojnej láskavosti a milosrdenstva. Takáto viera umožňuje Otcovi, aby prostredníctvom nás uskutočňoval dielo milosti, ktoré začal konať cez svojho Syna. O tom nás uisťuje Ježiš slovami: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“ (Jn 14,12).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Modlime sa, ako nás naučil Boh, náš Učiteľ. Lebo keď hovorí, že o čokoľvek budeme prosiť Otca v jeho mene, dá nám to, o čo skôr dostaneme to, o čo prosíme v Kristovom mene, ak o to prosíme jeho vlastnou modlitbou!“ (sv. Cyprián)
  • „Pánovo pozvanie stretnúť sa s ním platí pre každého z vás, nech sa nachádzate kdekoľvek a v akejkoľvek situácii. Stačí k tomu len ochota dovoliť mu, aby vás stretol kedykoľvek, každý deň.“ (František)
  • „Celý Kristov život je zjavením Otca: jeho slová a skutky, jeho mlčanie a utrpenie, jeho spôsob bytia a hovorenia. Ježiš môže povedať: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9) a Otec zasa: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho“ (Lk 9, 35)… (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 516)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie