Aktuality

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

MODLITBA ZA ZMENU ZMÝŠĽANIA

V období pôstu v nás hlbšie rezonuje výzva, ktorú sv. Pavol apoštol adresoval kresťanom v Ríme:  „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2)

Podcast:

Platí to aj pre nás. Máme sa premeniť obnovou zmýšľania, čiže zmeniť naše
zmýšľanie.

Prečo je práve zmena zmýšľania dôležitá, vysvetľuje kresťanská spisovateľka
Alisha Headley z USA, a pridáva aj modlitbu za zmenu zmýšľania. Píše:

Niekoľko štúdií ukázalo, že počas jedného dňa preletí našou mysľou niekoľko
tisíc myšlienok.  Asi nás však prekvapí
zistenie, že väčšina z nich sú negatívne myšlienky. Preto by sme si mali
položiť nasledujúcu otázku: Čo je to, čím „kŕmime“ svoju myseľ, ktorá potom
končí tým, že sa zamestnáva negatívnymi vecami?

Naše myšlienky majú veľký vplyv na naše činy. To, čím sa v mysli zaoberáme,
nás bude pohýnať ku skutkom.

Naša myseľ nie je odpadový kôš. Je skôr našou „obývačkou“. Preto si ju musíme chrániť a dávať dobrý pozor, čo do nej vpustíme. Ak na to však vôbec nedbáme a nezamýšľame sa, čo vpustíme dnu a čo nie, naplní sa úplne prirodzene informáciami zo sveta, v ktorom žijeme.

Od okamihu nášho prebudenia ráno sme
zaplavení správami, statusmi či upozorneniami na smartfónoch, počítačoch či v televízii.
Cestou do práce vnímame ľudí, autá, dopravu, ale i nápisy na stenách či
bilboardoch. „Vstupné dvere“ našej mysle sú naše oči a uši a ak ich nekontrolujeme,
ľahko do nás vstúpia informácie alebo obrazy, ktoré nás len zaťažujú. Preto si
musíme tieto „vstupné dvere“ vedome strážiť a nenechať im voľný priebeh.
Inak zaplnia našu myseľ vecami, ktoré nám neslúžia k životu.

To, čo vidíme a počujeme, výrazne ovplyvňuje naše myslenie. Preto
potrebujeme jednak dar múdrosti, aby sme vedeli rozlíšiť, čo máme vpustiť dnu a čo
nie ale zároveň aj dar sily, aby sme vedeli odolať pokušeniu Zlého.

 Sv. Pavol nás v liste Kolosanom vyzýva: „Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.“ (Kol 3,2). A v liste Rimanom nám zas pripomína, že Boh chce, aby sme sa premenili obnovou zmýšľania.

Boh nám môže dať nový spôsob myslenia a obnoviť našu myseľ svojou
milosťou, slovami Svätého Písma a mocou Ducha Svätého. Ak sa sústredíme na
neho a budeme dávať dobrý pozor na to, čo pozeráme, počúvame a nad čím
trávime čas premýšľaním, on sám bude meniť naše zmýšľanie. Potom mu aj naše
skutky budú prinášať radosť a budú slúžiť jeho cti a sláve. A my
spoznáme, že všetko začína v našej mysli.

Preto sa modlime:

Bože,
ďakujeme ti, že si nám dal svoje slovo, na ktoré sa môžeme spoľahnúť a ktoré
nám ukazuje cestu životom. Nebeský Otče, prosíme ťa, daj nám svoj pohľad, aby sme
sa na všetko pozerali tvojimi očami.  Pane
Ježišu Kriste, daj nám svoju myseľ, aby sme ťa mohli vernejšie nasledovať a stále
viac milovať.

Duchu Svätý, daj nám dar rozlišovania, aby sme rozpoznali všetko, čo nepochádza od teba a neustále nás udržuj vo vnímavosti na tvoje vnuknutia.

Bože, prosíme ťa, zmeň naše zmýšľanie a veď nás po ceste, ktorou chceš, aby sme kráčali. Pomôž nám, aby sme v duchu slov sv. Pavla z listu Filipanom mysleli na všetko: „čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 9). Tebe nech je chvála, sláva a česť, teraz i na veky vekov. Amen.

(zdroj; https://www.crosswalk.com/devotionals/your-daily-prayer/a-prayer-for-changing-the-way-you-think.html)

Voľne preložil a upravil:
P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie