Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: “Idem loviť ryby.” Povedali mu: “Pôjdeme aj my s tebou.” Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: “Deti, máte niečo na jedenie?” Odpovedali mu: “Nemáme.” On im povedal: “Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.” Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: “To je Pán.” Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na Lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: “Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!” Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: “Poďte jesť!” A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: “Kto si?”, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. (Jn 21, 1-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš po tretí raz zjavuje učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Peter sa vrátil k svojej starej práci rybára a ostatní sa rozhodli pridať sa k nemu. Je logické, že ak bol pred nasledovaním Ježiša rybárom, po ňom sa vráti k svojej starej poctivej práci. Ale dnes stále sa nájdu aj takí, ktorí sa čudujú, že pre nasledovanie Krista nie je potrebné opustiť svoju poctivú prácu.

Tej noci nič nechytili! A keď nastane deň a objaví sa Ježiš, nepoznajú ho, kým ich nepožiada o niečo na jedenie. Keď mu povedia, že nič nemajú, tak im ukáže, kam majú hodiť sieť. A hoci sa rybárom zdá, že majú na všetko odpoveď a celú noc lovili bezvýsledne, poslúchnu Ho. …”Sila poslušnosti!

Celú noc márne čakali. – Potom poslušný opäť spustili siete na vodu a chytili “obrovské množstvo rýb”. – Verte mi: ten zázrak sa opakuje každý deň.” (sv. Josemaria Escrivá).  Evanjelista zdôrazňuje, že “sieť bola vytiahnutá na breh plná sto päťdesiatich troch veľkých rýb” (Jn 21, 11), ale napriek tomu, že ich bolo toľko, sieť sa neroztrhla. Sú to detaily, ktoré treba mať na pamäti, pretože Vykúpenie sa uprostred bežnej práce uskutočňuje so zodpovednou poslušnosťou.

“Uvedomili si, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dal im ho” (Jn 21, 12-13). To isté urobil aj s rybou. Ak ho budeme počúvať, nebude nám chýbať ani duchovný, ani hmotný pokrm. Učil to svojich najbližších nasledovníkov a povedal to aj svätý Ján Pavol II: “Na začiatku nového tisícročia nám v srdci zaznievajú Ježišove slová, keď jedného dňa (…) vyzval apoštola, aby ‘vyrazil do hlbín’ za úlovkom: ‘Duc in altum’ (Lk 5, 4). Peter a jeho prví spoločníci dôverovali Kristovým slovám a “ulovili veľké množstvo rýb” (Lk 5, 6). Duc in altum! Tieto slová nám dnes znejú”.

Svojou poslušnosťou – podobne ako poslušnosť Panny Márie – prosíme Pána, aby naďalej dával svojej Cirkvi svoje apoštolské ovocie.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“A preto najblahoslavenejší apoštoli a všetci učeníci, ktorí boli zmätení Jeho smrťou na kríži i zaostalí vo viere v Jeho zmŕtvychvstanie, boli tak posilnení jasnosťou pravdy, že keď Pán vstúpil do nebeských výšin, nielenže ich nepostihol smútok, ale dokonca ich naplnila veľká radosť.” (Svätý Lev Veľký)

“Evanjelista zdôrazňuje skutočnosť, že “nikto sa ho neodvážil spýtať: “Kto si ty?” – vedeli, že je to Pán”. A to je pre nás dôležité: žiť intenzívny vzťah s Ježišom, dôvernosť dialógu a života tak, aby sme ho spoznali ako ‘Pána’.” (František)

“V evanjeliách ľudia veľmi často oslovujú Ježiša “Pane”. Tento titul svedčí o úcte a dôvere tých, ktorí sa na neho obracajú s prosbou o pomoc a uzdravenie (…). Pri stretnutí so vzkrieseným Ježišom sa tento titul stáva adoráciou: “Pán môj a Boh môj!” (Jn 20, 28). Získava tak konotáciu lásky a náklonnosti, ktorá zostáva vlastná kresťanskej tradícii: ‘To je Pán!’ (Jn 21, 7).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 448)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie