Aktuality

List misionára z Mexika

List misionára z Mexika

Milí přátelé a dobrodinci misií!

Dovolte mi, abych Vám napsal o mé misijní činnosti. Jmenuji se P. Ludvík Málek, pocházím z Moravy, z Újezdce u Luhačovic, jsem misionář SVD a působím již 18let v Mexiku.

Působím v hlavním městě a moje činnost je zaměřena hlavně na školství.
Hlavní činností je vyučování na vysokých školách, na papežské Univerzitě a  na teologickém řeholním institutu. Přednáším předměty
jako biblické historické knihy a dějiny Izraele, biblickou Hebrejštinu,
Pentateuch (Pět knih Mojžíšových), biblickou Spiritualitu a Moudroslovné a
Poetické knihy. Pořádám biblické kurzy pro mladé lidi,
manželské páry a také seniory. Každé společenství má svoji základnu a na setkání
si vždy někdo připraví úryvek z Písma Svatého, který potom společně rozebíráme.
Senioři mají také prostor, aby si mohli popovídat a také pocítit, že někdo jejich
potřeby  vnímá. A pokud se vydáme za Indiány do hor, jsou to misie, kde jdou s námi také
lékaři jak praktičtí tak lékaři zubní. Přinášíme nejen duchovní slovo ale pokud
možno aspoň  i kousek zdraví, protože obyvatelé
hor nemají zdravotní péči dostupnou.

V každé vesnici je určen domorodý muž, který má na starost zajistit ubytování,
místnosti na přednášky a zdravotní ošetření a pokud ve většině případech není kostel,
připraví i místo ke slavení Mše Svaté. Na nás je abychom  jim předali radost a pokoj, aby na jejich tvářích
zářil úsměv a  radost z  Ježíše Krista.Tak si nás předávájí od vesnice
k vesnici a je zajímavé, že u nás v Evropě mají většinou všechny přípravy na
starosti ženy. Tady zajišťují většinou všechno muži, včetně modliteb, adorace i
slavení Mše Svaté. Jsou velmi vděčni za jakoukoliv pomoc a hlavně za to, že mohou
slavit Mši Svatou.

Jak dobře víme v Mexiku se uctívá Panna Maria Guadalupská. Její svátek
se slaví 12. prosince, kdy se připomíná její zjevení (12/12 1531). V tuto dobu přichází
mnoho poutníků do mariánské baziliky, která se nachází přímo v hlavním městě.
Zvláště pak  během celého adventního času
se konají oslavy k úctě  Panny Marie  Guadalupské a to nejen na církevní úrovni ale
i ve státních a soukromých školách, firmách a všech podnicích. V Mexiku snad neexistuje
jediné místo, kde by nebyla vyjádřena přítomnost Panny Marie Guadalupské
buď  obrazem a nebo sochou. V našich farnostech
 je velmi rozšířena její úcta a každá ulice
má jednu a nebo více kapliček, kde se lidé scházejí ke společné modlitbě svatého
Růžence a tak vyjádřují své díkuvzdání a své prosby za zdraví, práci a klidné a
radostné soužití v rodinách a ve společnosti. Není divu, že Panna  Marie  Guadalupská  je také“misionářkou”,
neboť její úcta se neustále rozšiřuje a to nejen v Mexiku a v Latinské Americe,
ale také po celém světe. Vždyť její výzva a prosba“postavit Boží chrám”v indiánském jazyce “náhuatl” znamená více než jen postavit místo k její úctě a oslavě,
ale znamená vytvořit prostor a prostředí k úctě života, lidské svobody a důstojnosti
a to jak v Mexiku tak i na celém svetě. A to je zároveň také naše misijní poslání
k hlásání radostné zvěsti o živote, pokoji a lásce mezi všemi lidmi.

Moje misie měla být původně na Cubě, ale okolnosti byly složité a já jsem zůstal v Mexiku. Cubu jsem navštívil třikrát (2004, 2012, 2015) a to jako první misionář ze Slovenské Provincie. Také tady jsem působil jako lektor. Vyučoval jsem  náboženství a pořádáním biblických kurzů jsem poznával Cubu. Je to jiná země než Mexico, ale lidé jsou zde otevřeni pro Boží slovo a i po tolika letech útlaku si víru zachovali.P. Ludvík Málek SVD

P. Ludvík Málek SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie