MISIJNÁ RODINA VO FARNOSTI V TERNI

V prvý aprílový víkend bolo stretnutie misijnej rodiny vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove.
Terňanský farár Peter Čigáš spolu so svojim kaplánom Petrom Rusnákom boli natoľko otvorení, že chceli, aby celá farnosť mala príležitosť zapojiť sa do tohto spoločenstva misijnej rodiny.
A tak okrem farského kostola v Terni, bolo stretnutie aj vo filiálnych kostoloch vo Veľkom a Malom Slivníku a v Mošurove. Bola možnosť slávenia sv. omše v každom kostole a k tomu prednáška o Ježišovi Kristovi v evanjeliách, Lectio divina a aktualitách Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a vo svete.
Z tejto farnosti pochádzali naši dvaja pátri verbisti – Ferdinand a Félix Majerníkovi, ktorí už odišli do večnosti.
Chceme poďakovať duchovným z farnosti za pomoc, podporu a ochotu pri napomáhaní a šírení misijnej myšlienky.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie