Aktuality

MISIJNÝ PROJEKT P. KOTTRU SVD

Pokoj a dobro, drahí misijní priatelia!

Pochádzam z Levíc (Nitriansky
kraj), kde som prežil prvých 18 rokov môjho života. Po ďalších 8 rokoch formácie
a štúdií, rozdelených medzi Nitru, Vidinú (okres Lučenec) a Bratislavu, som bol
v roku 2007 vysvätený za kňaza. Nasledovali 4 mesiace mojich prvých kňazských
skúseností na Kalvárii v Nitre a v októbri toho istého roka som odišiel na štúdiá
do hlavného mesta Mexika. Po ďalších takmer 4 mesiacoch jazykového kurzu a
prvej misijnej pastorácie, som začal moju oficiálnu misiu na najväčšom ostrove
Karibiku – Kube v deň sv. Jána Bosca roku 2008.

Aktuálne pôsobím už na treťom mieste, vo farnostiach Mayarí a Guatemala, ktorých som správcom, a ktoré sa nachádzajú na severo-východe ostrova, tesne pri zálive nazývanom “Bahía de Nipe”. V tomto zálive bola v roku 1612 zázračne nájdená soška Panny Márie a pri nej nápis “Ja som ´Panna Lásky´”. Pod týmto názvom “Virgen de la Caridad” – Panna Lásky si ju uctievame ako Patrónku Kuby.

Rád by som poukázal na jednu
aktuálnu skutočnosť a zároveň misionársku potrebu, s ktorou sa stretávajú mnohí
misionári po celom svete, a tou je potreba prestavby alebo výstavby  kostolov či kaplniek.

V našich dvoch farnostiach, ktoré
zároveň tvoria jeden celý okres (1304 km2,  97 tisíc obyvateľov), máme aktuálne
tri kostolíky: Farský kostol sv. Gregora Naziánskeho v Mayarí, kostolík Matky
Bolestnej v Guaro a kostolík Našej Panny Lásky v Nicaro, kde pôsobia misijné
sestry Služobnice Ducha Svätého. Misionári verbisti pôsobíme v tomto okrese od
roku 1989 a aktuálne spravujeme 13 kresťanských komunít (mestečká, prímestské časti
či dediny).

Okrem menších úprav, či prestavby
v našom farskom dome, alebo v niektorej z komunít, tou najväčšou výzvou je výstavba
nového kostola v mestečku Guatemala, pôvodne nazvané Preston. Meno dostalo po prezidentovi
americkej spoločnosti “United Fruit Company”, ktorá na začiatku 20. storočia
spolu s inými spoločnosťami, kontrolovala na Kube výrobu cukru. V mestečku, okrem
lodného prístavu, cukrovarského závodu a obytných domov, postavila aj katolícky
kostol (1906). Bol zhotovený z dreva a osadený na nosných pilieroch vysokých
približne 80 cm. Roku 1919 bol Preston vyhlásený za farnosť. Časom kostol
strácal na kráse, čo bolo spôsobené poveternostnými podmienkami (v roku 1926
cyklón zhodil časť zvonice), alebo chýbajúcou údržbou (zánik veže niekedy v 80.
rokoch). Svoju kultúrno-duchovnú hodnotu zohrával až do júna 1999, kedy bol z
neznámych dôvodov podpálený. Miestni obyvatelia v jeho zániku videli akúsi
pohromu, ktorá bola uvalená na celé mestečko. K tomuto chápaniu samozrejme
prispievala aj neľahká sociálno-ekonomická situácia v dôsledku komunistického
režimu, ktorá trvá až dodnes. Počas ďalších 20 rokov si miestni obyvatelia zbožne
želali aby sa jedného dňa dočkali nového chrámu.

Veľké množstvo modlitieb, obiet a
hlbokých túžob ľudí, i tých, ktorí z mesta poodchádzali počas migračných vĺn v posledných
desaťročiach, sa premenili v nádej. Áno, NÁDEJ. A to najmä preto, že na
pozemku, kde kedysi bol kostol, stojí už dnes “dočasná” kaplnka, ako prísľub výstavby
nového kostola. V čase, keď život na ostrove je mimoriadne komplikovaný, mnohé
diela ľudského ducha dožívajú a v srdciach ľudí už vyhasla nádej, že sa môže
ešte niečo nové a krásne zrodiť, vtedy každé, aj malé dielo, prináša nádej a
radosť.

Najlepší projektant a umelec, náš
Nebeský Otec, naplánoval stavbu presne na 100. výročie založenia farnosti Sv.
Terezy Ježišovej. Ako bolo už vyššie spomenuté, v roku 1919 sa Preston stal
farnosťou a v roku 2019 sme dostali povolenie na stavbu kaplnky. A ešte čosi
naviac: v tom istom roku začíname s jej stavbou, takmer na mesiac presne, 20
rokov od zničenia starého kostolíka. Vďaka, milý Bože, za tvoje dokonalé a
neomylné plány, v ktorých máme miesto aj my.

Pôvodný kostol sa nachádzal v
tesnej blízkosti parku. Prvým krokom bolo oplotenie parcely z prednej časti, na
čo sme dostali povolenie od stavebného 
úradu v roku 2016. Až koncom roka 2018 nám oznámili, že môžeme začať so
stavbou “dočasnej konštrukcie”, no na oficiálne stavebné povolenie sme čakali až
do mája 2019. Na vysvetlenie dodám, že na Kube je celý život riadený
rozhodnutiami jednej politickej strany. V prvom rade musí byť uznané vlastnícke
právo daného pozemku. Potom sa podáva žiadosť na stavbu “dočasnej konštrukcie”,
ktorá slúži ako malý sklad pre materiál, ktorý sa použije pri stavbe hlavnej
budovy, teda kostola. Bez tejto stavby nie je možné získať povolenie (licenciu)
na kostol. Pri tamojšej byrokracii jednej monopolnej vlády tieto procesy môžu trvať
aj niekoľko rokov.

Vrátiac sa k samotnej stavbe, naše
práce začali v spomenutom roku 2019 v mesiaci máj, budovaním odpadovej
kanalizácie. V nasledujúcich dvoch mesiacoch sme upravili a navýšili terén
navozením zeminy a vybudovaním podzemnej cisterny na vodu. V druhej polovici
júla sa už začalo s výkopovými prácami “dočasnej konštrukcie”. K nej len dodám,
že vo všeobecnosti sa na tento druh stavby počíta s jednoduchými, odľahčenými
materiálmi, pretože podľa zákona by sa táto “dočasná konštrukcia” mala po
výstavbe kostola zdemolovať. Avšak pri projektovaní sme počítali s možnosťou
využitia tejto budovy ako dočasnej kaplnky (a v budúcnosti pastoračného centra)
s prípadnou nadstavbou 1. poschodia, ktorá by slúžila ako kňazský byt. Po
schválení sme postavili domček o ploche 50 m2 s rovnou strechou, s
jednou malou kúpeľnou a WC.

Je potrebné vysvetliť, že na Kube
nie sú “papierovačky” jedinou ťažkosťou. Tou najväčšou neistotou – časovou i
ekonomickou – je materiál. A keď k tomu pripočítame domácich robotníkov, u
ktorých je veľmi ťažké dosiahnuť profesionálny, zodpovedný prístup (neodbornosť,
nepresnosť, podvádzanie a krádeže), tak stavba jedného kostola môže trvať aj
8-10 rokov.

Vďaka Božej prozreteľnosti a jeho nekonečnej priazni, sme po krátkom hľadaní našli spoľahlivých, aj keď nie profesionálnych, robotníkov. K tomu sa pridalo obdobie “hojnosti” (máj – november 2019), kedy sa dalo, aj keď s menšími ťažkosťami, zakúpiť cement priamo v mestečku, kde staváme. Od novembra minulého roku až do dnešného dňa je takmer nemožné zohnať cement a to na celom ostrove. A rovnaká situácia je aj s roxormi či mnohými inými materiálmi.

“Dočasná konštrukcia”,
v skutočnosti kaplnka, už stojí, jediné čo jej chýba je podlahový obklad. Takto
pred rokom, na tretiu Adventnú nedeľu, sme v nej po prvýkrát slúžili svätú omšu.
Bola to veľká chvíľa, aj keď kaplnka nebola ešte dokončená.

Nekonečná vďaka, po Pánu Bohu,
patrí známym i neznámym dobrodincom a priateľom z rôznych kútov sveta: Švajčiarsko,
Nemecko, USA, Slovensko. Na všetky práce (úprava terénu, cisterna, kaplnka,
strava, robotníci) spojené s výstavbou tejto kaplnky sme doteraz spotrebovali
necelých 17 tisíc USD. Vy, drahí rodáci, ste prispeli polovičnou čiastkou. Boh
vám to odplať.

V lete roku 2020 bol vypracovaný
projekt na nový kostol sv. Terézie z Avily, ktorý zachováva pôvodnú
architektúru o rozmeroch 28 x 14 m. Teraz čakáme na schválenie projektu
príslušnými úradmi, aby sme následne mohli požiadať o licenciu na stavbu.

V tejto chvíli je veľmi ťažké určiť
rozpočet na stavbu (podľa skromného a
neistého odhadu by to malo byť okolo 150 tisíc eur
), pretože kubánska
ekonomika je už dlhé roky v dlhoch. Začiatkom roku 2021 sa sťahuje z obehu CUC
– kubánska zameniteľná mena (nazývaná kubánsky dolár) a zostane len kubánske
pesos. Predpokladá sa jeho oslabenie voči doláru a následná inflácia, čo
výrazne zhorší situáciu a to všetko v čase terajšej pandémie. Ceny na Kube začali
rásť už v marci roku 2020 a neustále sa to mení. Príkladom, keď už hovoríme o
stavbách, môže byť spomenutý cement: v lete roku 2019 cena jedného vreca (42
kg) bola približne 6 € (na porovnanie, priemerný mesačný plat je 20
), po zhoršení situácie sa ceny na čiernom trhu pohybovali od 9 do 11
€, v súčasnosti je to až 29 € !!!  A podobne
je to teraz na Kube so všetkým tovarom – 2 až 10 násobné zvýšenie cien.

Na záver vám, všetkým
dobrodincom, ďakujem v mene Kubáncov za doterajšiu materiálnu a duchovnú pomoc.
Zároveň vyslovujem nádej, že aj naďalej môžeme rátať s vašou priazňou a
podporou misijného diela. Nech vám to láskavý Pán Boh odplatí.

Pripájam fotky pôvodného kostola, novopostavenej kaplnky a foto- dokumentáciu projektu budúceho kostola.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie