Fotokroniky

ODKAZ DVOCH MISIONÁROV Z CHYNORIAN

Na šiestu veľkonočnú nedeľu, 5. mája, si v Chynoranoch pripomenuli nedožitých sto rokov, ktoré by teraz v máji resp. v decembri dovŕšili dvaja verbisti spolurodáci, P. Vojtech Kováčik (1924-2007) a P. Ľudovít Jankeje (1924-2016). Obaja vstúpili do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova v roku 1943, no svoje štúdiá už nestihli dokončiť kvôli nástupu komunizmu. Noc likvidácie kláštorov – misijného domu v Nitre na Kalvárii sa to týkalo noci z 3. na 4. mája 1950 – oddialila naplnenie ich túžby byť rehoľnými kňazmi. P. Kováčika vysvätil tajne koncom roka 1959 neskorší kardinál, Ján Chryzostom Korec (boli, mimochodom, spolužiaci v 4. triede meštianky), kým P. Jankeje najprv vyštudoval medicínu, stal sa zubným lekárom, a bol vysvätený až o desať rokov neskôr (1969) v Nemecku. Obaja zostali pôsobiť na území vtedajšieho Československa. Po páde komunizmu P. Kováčik v 90-tych rokoch pôsobil najmä ako kaplán v nemocnici v Nitre; P. Jankeje sa stal na 15 rokov šéfredaktorom obnoveného časopisu Hlasy z domova a misií.

Dopoludňajším sv. omšiam v Chynoranoch predsedal P. Marek Vaňuš a vychádzajúc z posolstva biblických čítaní poukázal na rolu priateľstva s Kristom, ktorá oboch pátrov viedla vo vytrvalom kráčaní za cieľom (totiž stať sa Kristovými kňazmi), a na ich uskutočňovanie Ježišovho prikázania lásky im vlastným spôsobom. Pripomenul, že misia každého kresťana stojí (a padá) na zviditeľňovaní prijatého daru lásky. Taký zostáva ich odkaz i pre misionárov dneška: a nielen tých, čo sa Bohu zasvätili rehoľnými sľubmi, nakoľko „misionárskymi učeníkmi“ sú pozvaní stať sa všetci pokrstení.

Na slávnosti sa zúčastnili aj PP. Pavol Kruták a Pavol Kobliha (ktorý mal v Chynoranoch pred 25 rokmi primície), ako i miestny farár, honorárny dekan Ján Šimko. Medzi početnými veriacimi boli i rehoľné sestry, ktoré pôsobia vo farnosti, a tiež provinciálna predstavená SSpS na Slovensku, sr. Mária Florková, ktorá ako dieťa vyrastala v susedných Nadliciach.

Text: Mediálny tím SVD Foto: Mediálny tím SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie