Aktuality

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

DUCHOVNÁ OBNOVA A TÍMBILDING MISÍJNEJ RODINY SVD

V dňoch 11.-13. februára 2022 sa v Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii konala duchovná obnova pre členov misijnej rodiny z Bratislavy. Téma duchovnej obnovy bola “Čítanie Božieho Slova”. O skupinu starších i mladších členov sa starali naši pátri – o. Johny Ambattu, ktorý je rektorom Misijného domu sv. Arnolda Janssena a aktuálne duchovne vedie misijnú rodinu v Bratislave, o. Pavol Baláž, misijný sekretár a o. Ján Štefanec, ktorý viedol celú duchovnú obnovu.

Program bol naozaj bohatý a už v piatok večer sme začali prezentáciou p. Baláža o pôsobení misijnej rodiny a záveroch z generálnej kapituly, v ktorej je uvedené, že “Formovanie laických spolupracovníkov je veľmi dôležité pre ich a naše chápanie ich povolania a poslania v spoločnosti”. Rozprávali sme sa o formácii misijnej rodiny, možnostiach a témach, ktorým sa môže v najbližších rokoch venovať na svojch stretnutiach, ako aj konkrétnej predstave ako by takéto formačné stretnutia mohli prebiehať. Priblížili sme si aj všeobecné požiadavky SVD pre laických spolupracovníkov, ktorými sú: kresťanská viera, dobrý charakter, túžba pre misie a ochota spolupracovať. Nakoniec nám páter Baláž priblížil svoju misionársku skúsenosť z Amazónie. 

V sobotu po ranných modlitbách nasledovala prednáška o. Janka Štefanca na hlavnú tému duchovnej obnovy. Tému začal potrebou intronizácie Božieho Slova v každej kresťanskej domácnosti a vytvorením tak miesta, kde môže celá rodina či jednotlivec pravidelne čítať Sväté písmo. Venovali sme sa tiež spôsobom meditácie nad Svätým Písmom individuálne či v skupinách, napr. formou Lectio divina. Hovorili sme aj o úskaliach, ktoré sa pri takomto zdieľaní môžu objaviť a ktoré do zdieľania nepatria. Taktiež nás otec Janko veľmi povzbudil v tom, aby sme sa pri čítaní Božieho Slova nebáli byť osobní a popustiť uzdu predstavivosti a vstúpiť do príbehu, ktoré nám môže pomôcť čítané state lepšie uchopiť. Páter Janko sa s nami podelil aj o zážitky ako prebiehalo čítanie Božieho Slova v ich rodine, keď bol ešte malým chlapcom. Medzi účastníkmi boli aj mladé rodiny, ktoré sa inšpirovali od starších a skúsenejších overenými radami ako sprístupňovať Sväté Písmo tým najmenším.

Prednáška bola veľmi podnetná a celé doobedie sme ukončili  aktivitou, pri ktorej sme zdieľali myšlienky z textu z čias druhého vatikánskeho koncilu, ktorý bol práve prelomovým v dostupnosti Svätého Písma pre laikov.

Po svätej omši sme poobede mali priestor aj na budovanie spoločenstva a spolu sme si urobili výlet k drážovskému kostolu sv. Michala. Krátky čas osobnej adorácie sme strávili pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou u sestier Ducha Svätého ustavičnej poklony a potom sme navštívili aj nitriansky hrad a Katedrálu sv. Emeráma.

Večer sme zakončili v budovaní spoločenstva pri stole a ochutnávke vína z viníc v Strekove. Paleta bola naozaj široká a každý si našiel svojho favorita.

Nedeľné dopoludnie sme strávili diskusiou o víziách Misíjnej rodiny a našich možnostiach spolupracovať na budovaní misijného diela. Bolo veľmi podnetné vzájomne sa počúvať a inšpirovať a to aj vzhľadom na zastrešenie členmi staršej i mladšej skupiny. Odznelo veľmi veľa nápadov,  avšak častokrát narážame na časovú náročnosť a naše kapacitné možnosti, preto budeme radi, keď bude laických misionárov pribúdať. 

Ďakujeme našim pátrom za túto duchovnú obnovu a teambuilding a možnosť vytvorenia pevnejších väzieb i medzi nami samými.

Simona Senková, MR SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie