Aladár Janega SVD: Zvestujem vám slovo života

Kniha s názvom „Zvestujem vám slovo života“ je prvá zbierka kázní P. Janegu SVD. Jedná sa o príhovory na Advent a Vianoce, ktoré sú stručné, jasné a výstižné. A hoci boli napísané pred desiatkami rokov, sú aktuálne i dnes.

P.  Aladár  Janega SVD  sa  narodil  24.  3.  1915 v Livinských  Opatovciach  v okrese  Topoľčany.  Do Spoločnosti  Božieho  Slova  vstúpil ako  jedenásťročný. Gymnáziu  vyštudoval  v Nitre, filozofiu a teológiu v Rakúsku a štúdiá ukončil v Ríme. V roku 1939 zložil večné  sľuby  a o rok  prijal  kňazské  svätenie.  Počas barbarskej  noci  bol  zadržaný  a odvlečený  do  tábora v Podolínci, odkiaľ ho presunuli do Čiech, kde pracoval ako robotník. V roku  1961  ho  odsúdili  na  jedenásť  rokov väzenia.  Po  amnestii  a štátnom  súhlase  na  výkon duchovnej služby sa vr. 1969 vrátil do Nitry, kde pôsobil vyše 30 rokov. Tajne viedol a formoval  verbistov  a  bol vyhľadávaným kazateľom  a spovedníkom.  Zomrel v roku  2007 vo veku 92 rokov.

ISBN: 978-80-89688-27-2

Počet strán: 232

Rok vydania: 2019

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.