Aktuality

Terchová – nová diecézna svätyna Žilinskej diecézi

Terchová – nová diecézna svätyna Žilinskej diecézi

V kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej slávil v stredu 9. októbra, pri príležitosti 70-teho výročia konsekrácie (9. 10. 1949), slávnostnú sv. omšu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Pri tejto slávnosti bol zároveň kostol sv. Cyrila a Metoda vyhlásený za diecéznu svätyňu.
V Dekréte o ustanovení za diecéznu svätyňu sa píše:
„Vypočujúc túžby a želania veriacich, ktorí z osobitného dôvodu nábožnosti prichádzajú do farnosti Terchová, aby prejavili úctu apoštolom Slovanov, slovanským vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi účasťou na liturgických sláveniach, alebo súkromnou modlitbou vo farskom kostole zasvätenému týmto apoštolom a s úmyslom zabezpečiť im primeranejšiu duchovnú starostlivosť, v zmysle kánonu 1230 kódexu kanonického práva a po prerokovaní na zasadnutí Presbyterskej rady Žilinskej diecézy
USTANOVUJEM
FARSKÝ KOSTOL SV. CYRILA A METODA V TERCHOVEJ
ZA DIECÉZNU SVÄTYŇU.“

Terchovský kostol sa tak stal oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku a pre celý svet.
Slávnosti sa zúčastnili kňazi a rehoľné sestry pochádzajúci z Terchovej, kňazi – verbisti, ktorí vo farnosti v minulosti pôsobili a miestni veriaci.
Kostol dostal zároveň do daru od žilinského biskupa relikvie sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila Metoda, ktoré budú inštalované do skleneného kríža na oltári.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie