Proste Pána žatvy

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

KRESŤANSKÁ RODINA, SEMENISKO POVOLANÍ

Reflexiu pripravil P. Eric Lacandula SVD

Jednou z najlepších príležitostí na stretnutie s kresťanskými rodinami je pre misionára slávenie krstu. Počas obradu sa rodičom kladie niekoľko dôležitých otázok. Jednu z týchto otázok energicky zdôrazňujem vždy, keď udeľujem túto sviatosť.

Podcast:

Otázka znie: „Žiadate, aby vaše dieťa bolo pokrstené. Tým beriete na seba zodpovednosť za výchovu svojho dieťaťa v praktizovaní viery. Vašou povinnosťou bude vychovávať svoje dieťa k zachovávaniu Božích prikázaní, ako nás to naučil Kristus, a to láskou k Bohu a k blížnemu. Naozaj rozumiete tomu, čo na seba beriete?

Vždy vyzývam rodičov, aby na túto otázku aktívne odpovedali. Pre mňa je to miesto, kde rodičia vyznávajú svoju plnú zodpovednosť voči dieťaťu a prijatie svojej úlohy hlavných vychovávateľov vo viere.

Kresťanská rodina odráža život Cirkvi

Pápež František v Amoris Laetitia povedal, že „radosť z lásky, ktorú prežívajú rodiny, je aj radosťou Cirkvi“. Inými slovami, dynamika rodiny sa odráža v živote Cirkvi. Táto radosť rodiny plodí hlbokú lásku a harmóniu medzi osobami. Vyplýva z ducha spolupatričnosti, vzájomnej podpory každého člena a predovšetkým z prítomnosti Božej lásky. Ak chýba Božia láska, rodina stráca svoju harmóniu. Prevláda egocentrizmus a radosť sa vytráca. Ak sa to stane, trpí aj Cirkev.

„Povolania zvyčajne pochádzajú z dobrých rodín“

Podľa svätého Arnolda Janssena „Povolania zvyčajne pochádzajú z dobrých rodín“. Je to skutočne pravda, pretože rodina je najdôležitejšou inštitúciou zodpovednou za podporu povolaní.

Nezabúdajme, že sám Ježiš sa narodil v skromnej rodine. Vo Svätom písme čítame: „Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Dieťa rástlo a silnelo, rástlo v múdrosti a Božia milosť bola na ňom“ (Lk 2, 39 – 40).

V tomto úryvku sú Mária, Jozef a Ježiš predstavení ako verná židovská rodina, zbožná a spravodlivá pred Bohom. V kresťanskej rodine by mali rodičia zjavovať dobré príklady svojim deťom v nádeji, že vytvoria a podporia kultúru povolania k zasvätenému životu.

Naša vlastná rodina je našou prvou školou, prvou školou ľudských hodnôt, kde sa učíme láske slovom a skutkom.

Svätý Arnold Janssen povedal: „Ak má mať Cirkev viac kňazov, viac mužov pripravených na obetu a apoštolskú prácu, dobrý Pán musí dať, aby sa kresťanské manželstvo stávalo stále svätejším.

Keď som bol dieťa, rodičia ma vždy povzbudzovali, aby som navštevoval nedeľnú školu a zúčastňoval sa na rôznych cirkevných aktivitách. Na základe týchto skúseností z detstva verím, že moje povolanie k rehoľnému misionárskemu životu bolo pestované vplyvom a povzbudzovaním mojej rodiny.

Hovoriť jazykom povolania v mojom misijnom apoštoláte

Ako mladý misionár skutočne verím, že povolania k zasvätenému životu sú vždy prítomné v srdciach mladých ľudí – povolania čakajú na to, aby boli rozvíjané a kultivované našimi modlitbami a povzbudením. V našich farnostiach a spoločenstvách musíme apelovať na rodičov, na rodiny, aby sme mladým vštepovali zmysel pre povolanie.

V rámci môjho apoštolátu je moja prítomnosť na strednej škole v Orkesumete každý piatok popoludní cestou nielen na vyučovanie katechézy, ale aj na podporu povolaní. So svojou koktavou kiswahilčinou sa snažím čo najlepšie odovzdať študentom vedomosti. Aj keď sa mi ťažko hovorí miestnym jazykom, vždy je v tom radosť, pretože moji študenti sa radi zúčastňujú a chápu dôležitosť vzdelania. Moja služba prítomnosti v škole je dobrou cestou, ako študentom neustále pripomínať krásu misionárskeho života.

Okrem toho moje pravidelné návštevy v džumiji (malej kresťanskej komunite) počas víkendov, kde sa pripájam k modlitbám mojich študentov, sú dobrou príležitosťou, ako ich a ich rodiny lepšie spoznať. Tým, že ich navštevujem, počúvam ich príbehy a úvahy a komunikujem s nimi, dozvedám sa o každodenných zápasoch mojich študentov. Napriek týmto bojom zostávajú pevní vo svojej viere.

Dôkazom silnej viery kresťanských rodín v Orkesumete je veľký počet návštevníkov kostola každú nedeľu, ich nadšenie pre podporu farských projektov a slávenie liturgie. Cítim hlbokú radosť vždy, keď vidím kresťanské rodiny živo sláviť v kostole a na iných slávnostiach.

Posilniť semenisko rodiny

Boh je rozsievačom povolaní. Aby povolania prekvitali a úroda bola hojná, samotné semenisko – rodina – musí mať bohatú, úrodnú a jemnú pôdu. Musíme sa vytrvalo modliť a povzbudzovať našich kresťanských veriacich, aby sa naše rodiny a domovy stali tým najvynikajúcejším semeniskom povolaní v službe Božiemu kráľovstvu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie