Proste Pána žatvy

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 4,16-19:

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané: “Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”


Z posolstva Svätého Otca Františka k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Keď Ježiš v nazaretskej synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, rozpoznal v ňom obsah svojho poslania a predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). Rovnako každý z nás môže objaviť svoje povolanie iba prostredníctvom duchovného rozlišovania, teda „procesu, v ktorom človek dospieva – v dialógu s Pánom a v počúvaní hlasu Ducha Svätého – k základným rozhodnutiam, počnúc voľbou životného stavu“ (Biskupská synoda, 15. riadne plenárne zhromaždenie, Mladí, viera a rozlišovanie povolania, II, 2). Pritom zvlášť odhaľujeme, že kresťanské povolanie má vždy prorocký rozmer. Ako o tom svedčí Písmo, proroci sú poslaní v situáciách veľkej materiálnej núdze, duchovnej a morálnej krízy, aby ľudu v Božom mene adresovali slová, ktoré zvestujú obrátenie, nádej a útechu. Tak ako vietor rozvíri prach, prorok narúša falošný pokoj svedomia, ktoré zabudlo na Pánovo slovo. Rozlišuje význam udalostí vo svetle Božieho prisľúbenia a pomáha Božiemu ľudu spoznať v tme dejín znamenia úsvitu. Aj dnes naliehavo potrebujeme takéto rozlišovanie a proroctvo; aby sme odolali pokušeniam ideológie a fatalizmu a aby sme vo vzťahu s Pánom objavili miesta, nástroje a situácie, prostredníctvom ktorých nás volá. Každý kresťan by mal vedieť rozvíjať schopnosť „čítať vnútri“ života a spoznať, kam a na čo ho Pán povoláva, aby pokračoval v jeho poslaní.

Otče náš…

Modlitba za povolania

Môj Pane, moje oči vidia najmä zlo, ktoré zaplavuje náš svet
a často strácam nádej na svetlo, ktoré môže preniknúť týmito temnotami.

Pane, ty sám si vyberáš a povolávaš svojich spolupracovníkov.
Podarilo sa ti premeniť prenasledovateľa cirkvi Šavla na neúnavného misionára! Aj dnes môžete prebudiť nové osobnosti, ktoré sú schopné niesť tvoje svetlo a radostnú zvesť do všetkých kútov sveta a spoločnosti. Pane, prosím ťa, aby si obnovil svoju mocnú prítomnosť uprostred nás, aby si prejavil svoju moc a vzbudil nových hlásateľov evanjelia uprostred nás.
A prosím, použi si aj mňa, aby som hlásal tvoju radostnú zvesť v mojom okolí.

Dobrý pastier, staraj sa o svoje stádo a naďalej posielaj robotníkov na svoju žatvu. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie