Proste Pána žatvy

NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

NÁROČNÁ ÚLOHA = VEĽA VNÚTORNEJ A FYZICKEJ SILY

Každý človek na zvládnutie náročnej úlohy potrebuje veľa vnútornej i fyzickej sily. Aby vystúpil na vysoký končiar potrebuje okrem dobrej fyzickej kondície aj silnú motiváciu. Taktiež je nevyhnutné aj dobré zázemie, výstroj, pomoc priateľov…

Podobne je to aj v iných oblastiach nášho života. Aby som dosiahol úspech v štúdiu, dokončil školu alebo postavil dom, musím pre to sám niečo spraviť, musím to chcieť. Ale potrebujeme aj pomoc nášho okolia. Ak sú prekážky alebo ťažkosti väčšie, potrebujeme pomoc blízkeho človeka alebo aspoň jeho povzbudenie.

Všetci sledujeme, čo sa píše a hovorí o Cirkvi a kňazoch. Bola by to zaujímavá štúdia, keby sa niekto venoval spôsobu a úmyslom, s akým sa toto robí. Kňaz sa v očiach mnohých ľudí stáva doslova negatívnou postavou a kňazstvo dokonca škodlivým poslaním. Musíme si priznať, že kňazi robia chyby, dokážu aj oni zlyhať. To nemôžeme žiaľ poprieť. Avšak mnohé chyby sú zveličené, neobjektívne. Veľa sa povie a popíše s úmyslom poškodiť Cirkev, znehodnotiť kňazstvo v očiach ľudí. Vnímame, ako sa v posledných rokoch menej mladých ľudí rozhoduje pre kňazstvo. So smútkom konštatujeme, aké to bolo pred tridsiatimi rokmi. Povolaní bolo dosť. Dnes je povolaní menej.

Ak veríme, že povoláva Boh, tak musíme veriť, že Boh sa neunavil. Boh dnes nepovoláva menej. Možno je to naopak. Problém však bude práve v atmosfére, ktorá je okolo nás. Povolanie potrebuje, aby ho niekto prijal, aby v mladom človeku dozrelo na jasné rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista. Ak je však prostredie negatívne naladené, ak počuje mladý človek len zlé o Cirkvi a kňazoch, ťažko sa mu rozhoduje pre duchovné povolanie. Veľa mladých ľudí žije a vyrastá aj v rodine, ktorá je neveriaca alebo je naladená protikresťansky. Koľko mladých ľudí /a nielen mladých/, sa hanbí za svoju vieru.

Aby človek v tomto prostredí počul hlas Boží, aby prijal pozvanie nasledovať ho, potrebuje pomoc. V tomto zmysle nám treba veľmi intenzívne vnímať Ježišovu výzvu: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Modliť sa za duchovné povolania je veľmi dôležitá úloha veriaceho človeka. Modlime sa za mladých ľudí, ktorých Boh povoláva, aby mali odvahu vystúpiť z radu a byť iní. Prosme, aby mali silu ísť s Kristom, aj keď to znamená ísť neraz proti prúdu. Potrebujú k tomu veľkú silu. My im ju môžeme vyprosiť našou modlitbou. Prežívame mesiac október, mesiac svätého ruženca. Medzi naše dobré úmysly začleňme aj úmysel za duchovné povolania, za mladých ľudí, aby napriek negatívnej atmosfére okolia mali odvahu otvoriť sa pre Ježišovo volanie.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie