Proste Pána žatvy

20 ROKOV MISIJNÉHO DOMU SV. ARNOLDA V PETRŽALKE

Text: P. Martin Štefanec SVD

Foto: Archív SVD

V januári na sviatok sv. Arnolda Janssena slávili verbisti 20. výročie založenia Misijného domu v Petržalke. Tento misijný dom je formačným domom verbistov a vzišlo z neho už veľa kňazov a misionárov. Súčasný rektor domu P. Johny Ambattu SVD poskytol pre Hlasy rozhovor, kde nám priblížil význam tohto misijného domu pre rehoľu i pre samotné okolie.

Akú funkciu v súčasnosti plní Misijný dom v Petržalke?

Misijný dom sv. Arnolda Janssena je dom misionárov verbistov. Bývajú tu kňazi – misionári, ktorí pochádzajú zo Slovenska aj z iných krajín. Je to tiež formačný dom, takže sú tu aj slovenskí a zahraniční seminaristi. Študujú teológiu na univerzite a prechádzajú misijnou formáciou s nádejou, že raz sami budú misionármi niekde vo svete alebo vo svojich domácich krajinách. Pri misijnom dome sa nachádza Kostol sv. Arnolda Janssena, kde slúžime sv. omše, vysluhujeme sviatosti a máme stretnutia pre ľudí z okolia.

Čo je tu také špeciálne?

Ako na každom inom mieste, rovnako špeciálni a jedineční sú predovšetkým ľudia, ktorí sú tu a s ktorými sa stretávame a spolupracujeme. Jednou zo zaujímavostí, ktoré máme hneď vo vstupnej sále misijného domu pod mozaikou sv. Arnolda Janssena, sú vlajky reprezentujúce krajiny, z ktorých pochádzajú naši spolubratia, ktorí prišli na Slovensko. Za kostolom v zadnej časti záhrady nájdete sochu Guadalupskej Panny Márie a svätého Juana Diega. Po nedeľných a sviatočných sv. omšiach na veriacich vonku čaká tzv. „coffee bike“. Dobrovoľníci z misijnej rodiny a mladí ľudia vám z neho pripravia misijnú kávu a nechýba ani nejaký ten koláčik. Ľudia tak majú možnosť trochu viac sa spoznať, porozprávať a tvoriť spoločenstvo.

Kto sa stará o chod tohto domu a záhrady?

Väčšinou my sami, teda bratia seminaristi a kňazi. Každý má pridelený svoj rajón v dome, o ktorý sa stará a udržiava ho. Bratia sú veľmi talentovaní a zruční, veľa vecí vedia doma opraviť aj sami. Každý piatok poobede spoločne pracujeme vonku okolo domu. Vedúci seminaristov nám rozdelí úlohy a my ho poslúchame J.

Veľká vďaka patrí aj štedrým a dobrým ľuďom z kostolného spoločenstva, ktorí nám pomáhajú pri rôznych opravách domu (vodovod, elektrina, hosťovské izby) a organizovaní rôznych slávností. Starajú sa o nás a naše potreby ako rodina. Zo srdca ďakujeme.

Spolu s misijným domom tu bol postavený aj kostol. Kedy v ňom bývajú bohoslužby?

Sv. omše máme celý týždeň od pondelka do nedele večer o 18.30. V nedeľu okrem večernej sv. omše sú zvyčajne dve sv. omše aj doobeda, a to o 8.00 a o 10.00 (v tejto pandemickej situácii sme pridali ešte tretiu doobeda o 11.15). 

Pri kostole sa stretávajú rôzne spoločenstvá. Koľko spoločenstiev sa tu stretáva a aká je ich činnosť?

Áno, povedal by som, že spoločenstvo pri našom kostole je živé a radostné. Sú tu rôzne stretká s mladými ľuďmi. Niektoré vedú aj naši kňazi. Máme stretká pre mladé manželské páry, miništrantov, mladých mužov, kresťanský klub seniorov. Máme tiež dve skupiny misijnej rodiny – sú to ľudia, ktorí s nami úzko spolupracujú  a rozličnými spôsobmi podporujú misijné dielo Cirkvi. Mnohí veriaci, ktorí k nám dnes prichádzajú, navštevovali v minulosti Univerzitné pastoračné centrum J. Freinademetza, kde spoznali našu spiritualitu a misijnú charizmu.

Ako vidíš budúcnosť tohto domu a spoločenstiev?

O budúcnosti môžem s istotou povedať len toľko, že všetko je v Božích rukách ?.

Vieme, že počet povolaní do zasväteného života všeobecne klesá. Tak je to aj v našom formačnom dome. Preto je náš dom otvorený tiež pre seminaristov zo zahraničia. Tak som v podstate prišiel aj ja z Indie. To nás učí intenzívnej spolupráci a je to tiež obohatením pre celé naše spoločenstvo.

Čo sa týka nášho kostolného spoločenstva, mnohí mladí ľudia a rodiny prichádzajú a fungujú veľmi pekným spôsobom. Myslím si, že budúcnosť Cirkvi ako takej spočíva práve v takýchto malých spoločenstvách, ktoré kráčajú spolu a vzájomne sa povzbudzujú vo viere. K tomu nás pozýva aj Sv. Otec František počas tohto obdobia prípravy na synodu.

Aká je Tvoja skúsenosť – skúsenosť misionára z Indie na Slovensku?

India je federálna republika, má 29 štátov. Každý štát má svoj jazyk, zvyky, iné podnebné pásmo. Ja pochádzam z Keraly – juhozápad Indie. V rámci môjho štúdia som cestoval, študoval a žil v rôznych štátoch. Takže keď som prišiel na Slovensko, už som mal určitú skúsenosť žitia mimo svojho štátu a kultúry. Samozrejme, slovenský jazyk, jedlo a sneh v zime, to bolo pre mňa niečo celkom nové. Na začiatku bol aj určitý zápas zvyknúť si a prispôsobiť sa týmto novým veciam. Pamätám si, že keď som prichádzal do rôznych dedín a miest na Slovensku v rámci pastorácie, ľudia boli tiež prekvapení, keď ma prvýkrát videli. Keď zistili, že som kňaz a hovorím po slovensky, nadobudli väčšiu dôveru a tešili sa z mojej prítomnosti. To dodalo radosť aj mne v mojom misijnom povolaní. Vnímam, že naši ľudia sú otvorení a tešia sa novým seminaristom zo zahraničia. S veľkou radosťou ich zapájajú do rôznych stretiek a aktivít.

Vidíš nejaký rozdiel v prijímaní misionárov domácimi oproti tomu, ako keď si prišiel na Slovensko ty?

Keď som prišiel ja, už tu boli seminaristi z Indonézie. Dá sa povedať, že ja som už prišiel do rozbehnutého systému. Jeden rozdiel však vidím. V mojom čase nebolo ešte tak veľa ľudí, ktorí by vedeli so mnou komunikovať v cudzom jazyku. Dnes už je mnoho mladých ľudí, ktorí hovoria viacerými cudzími jazykmi a vedia sa s novými seminaristami porozprávať, kým sa oni naučia po slovensky. A to je dobré.

V čom vidíš najväčší prínos tohto misijného domu pre obyvateľov Petržalky?

Prvým a tým hlavným prínosom nášho domu je prítomnosť Pána Ježiša, ktorý skrze sviatosti prichádza a dáva sa ľuďom. Okrem toho, ľudia majú možnosť byť súčasťou nášho medzinárodného spoločenstva, čo je vzájomné obohatenie pre nás všetkých. Organizujeme tiež misijné podujatia – misijné jarmoky, kde ľudia môžu ochutnať rôzne jedlá z iných krajín, kúpiť si nejaký suvenír a prispieť na misijné projekty bratov, ktorí vyrastajú v našom dome. Naši mladí misionári, ktorí tu boli ako študenti, sa vždy, keď sú na Slovensku, u nás zastavia a podelia sa so svojou misijnou skúsenosťou. Pre ľudí je to veľká radosť, lebo ich poznajú, podporujú a môžu vidieť na vlastné oči ich prácu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie