Proste Pána žatvy

ODIŠIEL ZO SLUŽBY AMERICKÝCH VZDUŠNÝCH SÍL A VSTÚPIL DO SEMINÁRA

Prinášame vám pozoruhodný životný príbeh 35. ročného duchovného otca Nicholasa Radloffa, ktorý bol vysvätený za kňaza 23. mája 2020 pre arcidiecézu Debuque v štáte Iowa, USA. Nicholas (Nick) vstúpil do amerických vzdušných síl po tom, ako v roku 2008 ukončil štúdium leteckého inžinierstva. Sedem a pol roka pôsobil ako navigátor so špecializáciou na bojové pátranie a záchranu. Roku 2015 odišiel z letectva a vstúpil do kňazského seminára. Čo ho však k tomu viedlo?

Počas svojho pôsobenia v leteckých silách sa stretol s príbehom otca Alojza H. Schmitta, kňaza arcidiecézy Debuque a kaplána amerického námorníctva, ktorý zahynul pri záchrane 12. námorníkov počas japonského útoku na Pearl Harbor v roku 1941.

Hneď potom, čo 7. decembra 1941 otec Aloysius, 32. ročný kňaz, odslúžil rannú svätú omšu, loď USS Oklahoma s 1300 námorníkmi na palube zasiahli japonské bomby a torpéda. Loď sa po zásahu začala rýchlo potápať a stovky námorníkov zostalo v podpalubí. Mnohých z nich sa podarilo ešte zachrániť a to aj vďaka otcovi Alojzovi, ktorý nehľadiac na riziko, ktoré mu hrozilo, vytiahol z podpalubia dvanásť svojich kolegov. Nemal však šťastie a počas záchrany iných sám zahynul. Stal sa vôbec prvým kaplánom americkej armády, ktorý zahynul počas druhej svetovej vojny. Tento hrdinský čin kňaza, ktorý obetoval svoj život pri záchrane iných, viedol Nicka, dôstojníka amerického letectva k tomu, aby ukončil službu v letectve r. 2015 a prihlásil sa do kňazského seminára.

Pred svojou kňazskou vysviackou otec Nick poskytol interview, kde uviedol okrem iného:

Moja cesta ku kňazstvu trvala trochu dlhšie ako u iných. Pred vstupom do seminára, aj keď som mal vysnívanú prácu, vždy som mal pocit, že mi niečo chýba. Keď pozerám na roky strávené v kňazskom seminári a pripravujem sa na kňazskú vysviacku, moje srdce napĺňa úplná radosť a spokojnosť.“

Otec Nick vyzdvihol aj príklad svojho bývalého farára, Msgr. Edwarda Pettyho, ktorý tiež hral kľúčovú úlohu v jeho povolaní.

Naučil ma, aký by mal byť kňaz. Bol to človek, ktorý našiel šťastie vo svojom kňazskom povolaní. Jeho smrť v roku 2007 bola pre mňa veľkou stratou. Ak aj ja budem môcť byť pre iných ľudí aspoň z polovice tým, čím bol on pre mňa, budem to považovať za úspech.“

Hovorí aj o priateľoch, ktorí ho tiež inšpirovali na ceste ku kňazstvu.

„Nepamätám si, že by mi niekto niekedy povedal: “Mal by si zvážiť kňazstvo.”  Mal som však skupinu skvelých katolíckych priateľov, zasvätených osôb aj laikov, ktorí mi ukázali, aký skvelý môže byť život v službe Cirkvi, a nepriamo ma priviedli k tomu, aby som uvažoval nad kňazstvom. Svojím príkladom a priateľstvom mi umožnili, aby som k rozhodnutiu dospel sám a našiel si vlastnú cestu bez vonkajšieho nátlaku pri rozlišovaní. Som im zato vďačný. Umožnilo mi to urobiť rozhodnutie, o ktorom som vedel, že ho chcem ja, a nie iní. Tým nechcem povedať, žeby mladí muži nemali počúvať tých, ktorí ich pozývajú ku kňazstvu.  Ak niekto uzná, že by ste mohli byť dobrým kandidátom, počúvajte ho a premýšľajte o tom. Na druhej strane zas aj skutočnosť, že vás nik ku kňazstvu výslovne nepozýva, neznamená, že nie ste povolaní.

Na ceste povolania ho aj utvrdila cesta do Ríma.

Každý seminarista musí pred vysviackou absolvovať duchovné cvičenia, čiže obdobie intenzívnej modlitby, aby sa mohol správne sústrediť na udalosti, ktoré ho čakajú. V decembri 2019 som cestoval do Ríma, aby som sa tu modlil na hroboch svätých a v tichu sa pripravoval na svoju vysviacku.  Mal som to šťastie, že som na slávnosť Bohorodičky Panny Márie mohol ako diakon asistovať pri sv. omši pápežovi Františkovi a takýmto spôsobom ukončiť moje duchovné cvičenia.“

Približne mesiac po duchovných cvičeniach bol Nick súčasťou skupiny seminaristov, ktorí sa zúčastnili na každoročnom Pochode za život vo Washingtone.

Otec Nick Radloff stále rád lieta. Má licenciu súkromného pilota a prostredníctvom členstva v Národnej asociácii kňazských pilotov chce začleniť letectvo do svojej služby. Momentálne pôsobí ako správca šiestich vidieckych farností diecézy Dubuque, Iowa, USA.

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD

Zdroj: https://www.thewitnessonline.org/vocations/air-force-veteran-ready-to-begin-duty-as-a-priest/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie