Proste Pána žatvy

PROSTE PÁNA ŽATVY … (Mt 9,38)

Vo svätom Písme nájdeme nespočetne veľa krát pozvanie k modlitbe. Nájdeme tam aj nádherné príklady modliacich sa ľudí. Spomeňme na Ester, ako sa modlí v nebezpečenstve. Kráľa Dávida alebo prorokov, ako oslavujú a chvália Boha. Každý žalm je modlitbou, vyjadrujúcu to, čo človek práve prežíva. Evanjeliá nám na viacerých miestach hovoria, ako sa Ježiš modlí, ako strávi celú moc so svojím Otcom v modlitbe. Alebo ako by sme mohli nespomenúť nádhernú veľ kňazskú modlitbu, ktorú sa Ježiš modlí pri Poslednej večeri. Ježiš nás tiež učí modliť sa, povzbudzuje nás k modlitbe, ba dokonca menuje aj konkrétne úmysly za ktoré sa máme modliť. Medzi takéto patrí výzva, úmysel, za ktorý sa máme modliť: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ /Mt 9,38/

Ako chápeme alebo ako sa pozeráme na túto konkrétnu výzvu? Ak si uvedomíme, že kňaz je niekto, kto pri oltári zopakuje slová Ježišove: „toto robte na moju pamiatku“ a tým premieňa chlieb a víno na samotného Ježiša Krista a môže nás ním nasýtiť, uvedomíme si posvätnosť jeho poslania. Kňaz vyslovuje nad nami pri sviatosti zmierenia: „ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov.“ Kňaz je pre nás veriacich kľúčovou postavou. V tomto je jeho úloha je nezastupiteľná a nenahraditeľná. Kňaz má byť „robotník žatvy!“ Má byť niekto, kto pracuje pre Božiu vec a tiež i pre človeka. Ježiš vyslovil tieto slová potom, ako videl sklesnuté a zmorené zástupy ako ovce bez pastiera. Chcel im dať niekoho, kto by ich viedol a duchovne sýtil. Z tohto dôvodu sú slová Ježišove a pozvanie prosiť Pána žatvy o robotníkov veľmi dôležité.

Ako môžem túto výzvu Ježišovu splniť? Je
viacero možností. Každý si môže zvoliť takú ktorá mu vyhovuje a na ktorú
má možnosť.

Adorácia

Súkromná, alebo spoločná adorácia pred
sviatosťou Oltárnou. Tam si asi najviac uvedomujeme dôležitosť Ježišovej
prítomnosti, ale i to, že potrebujeme človeka, kňaza, ktorý sa postaví
k oltáru a prinesie obetu sv. omše. Iniciatíva „adorácia za
povolania“ priniesla v Spojených štátoch ovocie. Pápež svätý Ján Pavol II. o
tom počul a vyzval Cirkev, aby túto iniciatívu podporovala. Pápež túto
iniciatívu podporoval tým, že posielal monštrancie na všetky kontinenty, aby sa
veriaci modlili konkrétne pred Pánom za duchovné povolania. Môžeme sa modliť
pred Sviatosťou Oltárnou sami, ale ešte lepšie je, keď sa stretneme ako
spoločenstvo, ktoré sa modlí na tento úmysel. Vyhraďme si čas na adoráciu, môže
to byť týždenne 15-20 minút. Dajme si tento záväzok modlitby za duchovné
povolania. Istotne Pán žatvy pošle robotníkov na svoju žatvu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie