BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

BOLA ZA TÝM LEN FOTOGRAFIA?

Hľadáme príčiny toho, čo sa deje okolo nás. Prečo je počasie také, aké je, prečo sa nejaký človek správa tak, ako sa správa a podobne. Katolíci sa pýtajú, prečo je kňazov menej? Čo je príčinou? Príčin môžeme vymenovať veľmi veľa, od rodín, po celospoločenskú situáciu, zmenila sa doba… Počujeme hlasy, ktoré sú v tomto zmysle pesimistické, až máme vážne obavy o budúcnosť kňazských povolaní. Som realista. Samozrejme atmosféra, ktorá je vo svete, aj samotný život veriacich veľmi vplývajú na duchovné povolania. Ale nezávisí to len od nás ale aj od Niekoho iného.

Podcast:

A vlastne On je ten hlavný, ktorý človeku a neraz aj biednemu a človeku, ktorý nemá žiadnu perspektívu byť kňazom, môže dať povolanie a privedie ho aj k naplneniu. Dôležité sú prirodzené predpoklady, ale Boh je a neprestane byť kľúčovým činiteľom, ktorý ako to zvykneme hovoriť, dokáže písať aj po krivých riadkoch.

Denverský arcibiskup 13. februára vysvätil osem nových diakonov, ktorí sa o niekoľko mesiacov stanú kňazmi. Každý z týchto mladých mužov má svoj vlastný príbeh povolania. Medzi nimi je aj Miguel Mendoza, narodený v Spojených štátoch v mexickej rodine. Narodil sa ako svedok Jehovov a až ako tínedžer objavil katolícku cirkev a to vďaka fotografii svätého Jána Pavla II.

Miguel spomína na tento proces obrátenia a povolania, ktorý bol pre neho v skutočnosti jediným okamihom. Ešte pred krstom vedel, že chce byť kňazom a slúžiť omšu. V čase jeho narodenia jeho rodičia, mexickí prisťahovalci, už boli svedkami Jehovovými. „Moja matka chcela byť rehoľnou sestrou v Mexiku, ale starý otec jej to nedovolil. Keď prišla  do USA, stretla môjho otca, vzali sa a krátko na to opustili katolícku cirkev a stali sa Svedkami Jehovovými. Keď som vyrastal, chodili sme na stretnutia, čítali sme ich Bibliu, kázali sme, chodili sme od dverí k dverám… To bolo jediné, čo som vedel.“ hovorí.

Napriek tomu je presvedčený, že jeho matka vždy mala v sebe katolícky základ a naučila ho „skutočne milovať Boha.“ Zasiala v ňom semienko. „Začal som milovať Pána. Keď som mal 16 rokov, chcel som sa dozvedieť viac o Katolíckej cirkvi, najmä preto, že svedkovia Jehovovi nemajú správne pochopenie katolíckej viery,“ vysvetľuje. Podobne aj Miguelovi vštepovali „nenávisť voči Katolíckej cirkvi, a tak som vyrastal v presvedčení, že Cirkev nie je dobrá.“ Ale napriek všetkému mal tento mladý muž otázky spojené s katolicizmom a začal ho skúmať na vlastnú päsť: „Chcel som vedieť, prečo sme proti Cirkvi, prečo tá nenávisť, prečo učia falošné veci, prečo uctievajú Pannu Máriu a pápeža“, toto bolo to s čím vyrastal od narodenia.

„Pán mal iné plány, pretože práve počas skúmania učenia som sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II., ktorý bol v tom čase už mŕtvy. Keď som videl jeho obraz, ako celebruje omšu, pomyslel som si, prečo má ten chlieb, ornát, prečo sú ľudia na kolenách? Miguel k tomu dodáva: „Keď som čítal, čo robí kňaz pri svätej omši, čo robil Ján Pavol II. a aká je otcovská láska pápeža ku katolíkom, zatúžil som byť skutočným otcom, ale nie len pre rodinu, ale pre celý svet.“ Táto túžba ho nútila pokračovať v čítaní o tajomstve Eucharistie a kňazstva. „Vtedy vo mne Pán začal rozvíjať kňazské povolanie a pocítil som volanie robiť niečo tak krásne, ako je slávenie svätej omše a prijímanie Krista na oltári,“ hovorí s presvedčením.

Jeho vnímanie sa úplne zmenilo. Nenávisť, ktorej ho učili, sa zmenila na lásku ku Katolíckej cirkvi. „V osemnástich rokoch som sa rozhodol prijať krst a o dva roky neskôr som vstúpil do seminára,“ vysvetľuje v rozhovore. Potom ho jeho rodina nasledovala späť do Katolíckej cirkvi. V skutočnosti jeho brat dostal katechézu v rovnakom čase ako on a boli pokrstení v rovnakom čase. O niekoľko rokov neskôr sa jeho rodičia rozhodli vrátiť k viere, ktorú pred desaťročiami opustili.

Podivuhodné sú cesty Božie. Čo všetko Boh použije, aby človeka priviedol tam, kam chce. Čo dokázala milosť Božia skrze  nepatrnú fotografiu. Čo vie spraviť Boh s človekom skrze naše slovo, príklad. Predovšetkým je to Boh, ktorý hýbe. Aj v dnešnej dobe aj v našej situácii. Nebola to len fotografia, ale bola to milosť Božia, ktorá sa ho dotkla. A tak to je aj v iných prípadoch. Nebuďme pesimisti, dôverujme a modlime sa. Boh môže toľko vecí z nášho sveta použiť, aby oslovili mladého človeka na cestu duchovného povolania. On je hlavný. On volá aj dnes.

Zdroj: https://www.religionenlibertad.com/personajes/252762519/miguel-mendoza-testigo-jehova-diacono-conversion-juan-pablo-ii.html

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie