Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: EURÓPA

„…usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium!“  (Sk 16,10)

Podcast:

Ako už bolo spomenuté, z misijného seminára v Steyli sa rýchlo vyvinula rehoľno-misijná spoločnosť s poslaním pre celý svet. P. Arnold sa snažil rozšíriť svoju rehoľu najskôr do iných európskych krajín. Jeho zámerom bolo získať nové misijné povolania a šíriť misijnú myšlienku. Dnes sú misionári Spoločnosti Božieho Slova prítomní v 23 krajinách Európy. Verní duchu svojho zakladateľa misiu tu vykonávajú prostredníctvom rôznych aktivít ako sú: misijná animácia,  apoštolát tlače, biblický apoštolát, pastorácia povolaní, výchova misionárov, pôsobenie vo farnostiach, venovanie sa marginalizovaným skupinám, výskum v oblasti misiológie, etnológie a antropológie, využívanie sociálnych médií… Misijní sekretári sa zaoberajú okrem šírenia misijného povedomia aj získavaním finančných prostriedkov pre výchovu a pôsobenie misionárov na celom svete. V Nemecku sa napr. prostredníctvom Misijnej prokúry a banky Steyler Bank podporuje zvlášť výchova budúcich misionárov v Ázii a Afrike. V Španielsku je zase svetovo známe vydavateľstvo Editorial Verbo Divino, kde sa tlačia biblie a knihy s biblickou tematikou pre celý španielsky hovoriaci svet. Detská biblia sa vydáva dokonca v 150 jazykoch sveta.

Novým trendom v Európe je príchod mladých misionárov z iných kontinentov, ako aj intenzívnejšia spolupráca s laikmi: zakladajú sa skupiny misijných laikov. Na Slovensku existuje napríklad „Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova“ (MRSVD), ktorá už má viacero skupín.

Misie z Európy

Európa hrala veľkú úlohu v celosvetových misiách najmä od 16. storočia. Objavenie Ameriky r. 1492 postavilo Európu pred viaceré výzvy. Jednou z nich bola aj snaha o pokresťančenie národov žijúcich na objavených územiach. V tomto ohľade sa misionárom skutočne podarilo obdivuhodné, priam heroické dielo. Rozhodujúcu zásluhu na tejto činnosti zohralo pôsobenie misionárov najmä z radov žobravých reholí, akými sú napríklad františkáni, dominikáni, augustiniáni, karmelitáni a kapucíni. K nim sa pridali aj jezuiti, ktorí začali aj s misiami v Ázii a Afrike.

Jeden zaujímavý fakt: Priemerná dĺžka pôsobenia  európskych misionárov v Afrike počas 19. storočia bola iba štyri roky. Mladé životy misionárov kosila malária a iné tropické choroby. Na ich miesta však prichádzali noví misionári. V skutočnosti od 16. do 19. storočia misie predstavovali dôležitú súčasť života Cirkvi. Evanjelium sa ohlasovalo prakticky po celom svete a tak sa jej univerzálne poslanie stalo zjavnejšou.

Počas 19. storočia misijná myšlienka bola v Európe dominantná, bola akoby srdcom Cirkvi. Založili sa podporné inštitúcie ako napríklad Pápežské misijné diela so svojimi 4 vetvami: Dielom šírenia viery, Dielom detí, Dielom sv. apoštola Petra a Misijnou úniou. Predovšetkým však vznikli aj nové rehoľno-misijné kongregácie, ktorých cieľom bolo vysielať svojich členov do celého sveta. Takými boli napr. Bieli otcovia, ktorí sa sústredili na Afriku, alebo aj Arnoldove tri misijné spoločnosti. Európa dala svetu naozaj veľa.

Dnes sa však karta obracia. Nedostatok domácich povolaní, spôsobený rôznymi faktormi, ako i rastúca sekularizácia robia aj z Európy kontinent potrebujúci novú vlnu evanjelizácie. Sv. Ján Pavol II. napísal: „Jestvuje situácia predovšetkým v krajinách so starou kresťanskou tradíciou, ale niekedy aj v mladších cirkvách, kde celé skupiny pokrstených stratili živý zmysel viery, alebo sa už vôbec necítia ako členovia Cirkvi, lebo sa vo svojom živote vzdialili od Krista a od evanjelia. V tomto prípade je potrebná ‚nová evanjelizácia‘ alebo ‚opätovná evanjelizácia‘.” (RM 33)

Lev a myš

Kráľ džungle – mocný lev odpočíval po jedle, keď mu pred nosom prebehla malá myška. Rýchlo vymrštil labu a myšku schmatol. Chcel ju rozpučiť, pretože narušila jeho pokoj. Myška začala prosiť: „Nezabíjaj ma, mocný lev, niekedy ti možno pomôžem zase ja.“ Lev sa zasmial nad týmito slovami: Akoby mu len malá myška mohla pomôcť?! Myšku však predsa len pustil.

Onedlho prišli do džungle poľovníci a chytili leva do siete. Snažil sa roztrhnúť sieť a utiecť, ale bezvýsledne. Keď sa lovci od neho vzdialili, potichu prišla malá myška a hovorí mu: „Neboj sa, ja ti pomôžem, som ti predsa zaviazaná vďačnosťou.“ Lev si len smutne povzdychol; neveril jej. Ale myška začala svojimi ostrými zúbkami hrýzť sieť a podarilo sa jej prehrýzť niekoľko povrazov, až vznikla diera dostatočne veľká na to, aby sa lev cez ňu predral na slobodu a ušiel.          (Ezopova bájka)

S Petrom a Ondrejom

„I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

(Mt 4,19)

S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom
chceš mať aj z nás rybárov ľudí.
Siete nám podávaš, do sveta posielaš,
chceš, aby bol rybolov bohatý, bohatý.

R: Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem.
    Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem.

Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť
a ľudskú nenávisť odplácať láskou.
Na seba spoliehať nemôže nikto z nás,
preto nám Ducha daj a ním nás sprevádzaj, sprevádzaj.  R:

Za slovo vďaka ti, vďaka i za dary,

čo v Cirkvi rozdávaš nám zdarma a s láskou.

Vďaka, že v bolestiach

môžeme Ťa nachádzať, vstúpil si do každej

a tam sa s nami stretávaš.   R:

Vďaka, že každý deň v bratovi ťa nájdem,
že i ten najmenší k tebe je bránou.
Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste,

vďaka Ti najdrahší,

vďaky ti vzdávam, Pane môj.  R:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie