Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROCKÝ DIALÓG

Podcast:

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20).

Arnoldovo duchovné dedičstvo zakotvené v tajomstve svätého trojjediného Boha ako aj skúmanie znakov čias viedli misionárov Spoločnosti Božieho Slova k tomu, aby na svojej 15. generálnej kapitule r. 2000 vyjadrili svoje misijné poslanie výrazom „prorocký dialóg“. Tento termín sa zrodil z úvah, ako napríklad: Aká metóda je najvhodnejšia pre ohlasovanie evanjelia? Ako ohlasovať vieru a pritom rešpektovať slobodu a dôstojnosť každého človeka? Čo v dnešnej dobe znamenajú misie „ad gentes“? Aké kategórie ľudí tam treba zahrnúť? Výsledkom týchto úvah bol termín „prorocký dialóg“ ako forma evanjelizácie.

Čo rozumieme pod slovom dialóg? Dialóg nie je monológ; nie je to len rozprávanie, lež aj počúvanie iných a rešpektovanie ich pohľadov. Dialóg predpokladá a ponecháva slobodu; nie je to prehováranie či nátlak, ani vnucovanie sa či sľubovanie materiálnych výhod. Okrem dialógu, pri ktorom sa vymieňajú názory na nejakú tému, jestvuje aj dialóg života: spolunažívanie v pokoji, vzájomná pomoc, solidarita, záujem o druhého.

Prorocký dialóg je dialógom, v ktorom vychádzame z postoja našej viery. Dávame najavo, že sme veriaci, pričom si uvedomujeme, že Boh vstupuje do spásonosného dialógu s každou osobou. Načúvame tomu, čo nám hovorí Boh, a čo cez nás chce komunikovať. Zisťujeme, že nás pozýva k vydávaniu svedectva, ktoré pôsobí na iných tak ako slnko na lupene ruže: tie sa pod vplyvom jeho teplých lúčov sami otvárajú. Dialóg sa stáva prorockým aj vtedy, keď pod vedením Ducha Svätého odhaľujeme nespravodlivosť v ľudskej spoločnosti. Z tohto dôvodu môže prorocký dialóg prinášať riziká. Každý, kto kritizuje nespravodlivosť, môže byť prenasledovaný, ba dokonca môže ho to stáť aj život. Je to však spôsob, ako nasledovať Krista, nášho učiteľa, ktorý sa zriekol seba samého, aby slúžil iným, a ktorý dal za nás svoj život.

Ako misionári „ad gentes“ snažíme sa viesť „prorocký dialóg“ so štyrmi skupinami:

a)   S neveriacimi a hľadajúcimi. Je to prvotná evanjelizácia a re‑evanjelizácia.

b)  S chudobnými a ľuďmi na okraji spoločnosti. 

c)   S príslušníkmi iných kultúr. Evanjelium chce očistiť a zušľachtiť každú kultúru a „vteliť (inkulturovať)“ sa do nej.

d)  S príslušníkmi iných náboženstiev – medzináboženský dialóg.

Radosť evanjelia

O radosti z evanjelia a o potrebe evanjelizácie v dnešnej dobe asi nik nerozpráva s väčším zápalom ako pápež František. Veľmi povzbudivo pôsobia jeho slová z apoštolskej exhortácie Radosť evanjelia: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť…“ (EG 1).

„Pozývam každého kresťana… na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň ochotne sa nechať stretnúť; na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu, aby si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, pretože ‚nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje Pán‘. Toho, kto je ochotný riskovať, Pán nesklame, a keď niekto čo len malým krôčikom vykročí ku Kristovi, zistí, že on ho už očakával s otvoreným náručím. Toto je ten okamih, keď Kristovi treba povedať: ‚Pane, dal som sa oklamať; tisícmi spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma ešte raz do svojho zachraňujúceho náručia‘…“ (EG 3).

„Život sa posilňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou. Naozaj najviac dokážu využiť možnosti života tí, ktorí opustia istý breh a nechajú sa nadchnúť pre poslanie sprostredkovať život druhým. Keď Cirkev pozýva na úlohu evanjelizovať, nerobí nič iné než to, že kresťanom ukazuje pravý dynamizmus ich osobnej realizácie: ‚Tu objavujeme hlboko siahajúci zákon: náš život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dávame k dispozícii životu druhých. Misia je v konečnom dôsledku práve týmto‘“ (EG 10).

Byť kresťanom, misionárom, neznamená byť fanúšikom na štadióne, ktorý len bezstarostne sedí a pozerá na hru, baví sa, tlieska, oslavuje, prípadne smúti či nadáva. Miesto kresťana nie je na tribúnach, lež tam dolu na trávniku, kde sa aktívne hrá.

Radosť zo zdieľania

Sv. Terézia z Kalkaty, známa aj pod menom Matka Tereza, rozpráva nasledovnú príhodu zo svojho života: „Dozvedela som sa, že hinduistická rodina s ôsmimi deťmi nemá čo jesť. Zobrala som si nejakú ryžu a okamžite som im ju priniesla, aby som im pomohla. Ako som sa rozprávala s deťmi a pozerala do ich vyhladovaných očí, všimla som si, že ich matka hneď potom, ako dostala ryžu, rozdelila ju na dve kôpky; jednu vzala a odišla s ňou von z domu. Keď sa vrátila, spýtala som sa jej:

‚Kam ste išli? A čo ste urobili s ryžou?‘

‚Aj oni majú hlad,‘ odpovedala mi.

Bola som dojatá. Neďaleko bývala moslimská rodina s rovnakým počtom detí. Táto žena vedela, že ani oni nemajú čo jesť. A na tvárach členov oboch rodín sa objavil pokoj a tichá radosť. Radosť zo zdieľania“.

Svetlo sveta (Toronto 2002)

Ten, ktorého sme uzreli, bol Pán;

ten, ktorý sa nás dotkol,

cítil ho každý z nás.

Ten, ktorého sme počuli, bol Pán,
ten, s ktorým sme sa stretli 

v hĺbke svojich sŕdc.
Práve o ňom svedčíme aj vám,
jeho slávny majestát nad svetom žiari nám.

Koľkí si zakrývajú svoju tvár,
koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách.
Nech môžu opustiť beznádej dní,
tak poďme bratia, sestry, nech sme všetci priateľmi.

Spolu môžeme stáť proti búrkam
a do sŕdc plných tmy povoláme svetlo dní.

Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám,
mračná sa rozplynú, keď príde láska k nám.
Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám,
z nás Božou žiarou jeho svetlo
svieti každý deň aj vám.

Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú,
no pravý zmysel ciest stále strácajú.
Stačí iba chvíľku s nimi ísť,

ponúknuť zopár slov na príbeh o zranení.
Možno by v tých slovách plných lásky
o chleba lámaní boli hneď zachránení.

Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná
a lampa zhasnutá je moci zbavená.
Nech naše srdcia požehnané sú,

nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú.
Nech v pravde stojí dielo našich rúk,
nech vládne láska nám, nech obnoví svet náš Pán.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie