Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: KRÍŽ A ZMŔTVYCHVSTANIE

Podcast:

„Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6,14).

„Buď statočný! Ak chceme nasledovať Pána, v tomto živote musíme niesť svoj kríž, pretože z kríža pramení spása.“ Táto Arnoldova výzva bola zakorenená v jeho presvedčení, že kríž zjavuje každému jednému z nás, ako veľmi nás miluje Boh, a zároveň aj to, ako miluje aj nášho blížneho, „brata, za ktorého zomrel Kristus“ (1Kor 8, 11).

Z tohto presvedčenia pramení aj misionárske úsilie. Je zaujímavé, že všetky zjavenia zmŕtvychvstalého Krista sa zameriavajú na poslanie, na misiu: Napríklad Márii Magdaléne Pán hovorí: „Choď k mojim bratom a povedz im …“ (Jn 20,17).

Sv. Arnold povzbudzujúc seba samého raz povedal: „Šťastní sú tí, ktorí v snahe získať duše pre Krista sa neboja života plného tisícich obetí a ťažkostí.” Týmto spôsobom zažil to, čo Pavol hovorí o sebe: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2,20).

Vo svojom živote venovanom misijnej službe našiel Arnold svoj spôsob účasti na Kristovom kríži. Bol to život každodennej obety a úsilia pre iných. Vybral si ten jediný pravý kríž: kríž lásky.

Pri misijnej rozlúčke dával každému misionárovi misijný kríž, aby mu pripomenul, čo sa od neho očakáva: ohlasovať ukrižovanú Lásku, meditovať o tejto láske a napodobňovať Lásku.

Kristov kríž

Kristov kríž už oddávna vyvoláva rozmanité reakcie ľudí; provokuje, aby zaujali k nemu postoj. Jedni ho odmietajú, pre iných je zas znakom bezhraničnej lásky. Jeden zo zločincov žiada, aby si Ježiš na neho spomenul vo svojom kráľovstve, a druhý sa mu rúha a zotrváva v nenávisti (Lk 23,39-43). Niektorí okolostojaci sa mu posmievajú, zatiaľ čo rímsky stotník vyznáva: „Toto bol naozaj Boží Syn!“ (Mt 27,54).

Kríž je stredobodom sveta, histórie a Cirkvi. Lactantius, poradca prvého kresťanského rímskeho cisára Konštantína, napísal: „Boh roztiahol ruky na kríži a objal svet, aby oznámil, že príde ľud, ktorý sa pod jeho rozpätými rukami bude zhromažďovať od východu až do západu slnka.“

V marci 1996 bolo v Alžírsku zavraždených sedem trapistických rehoľníkov. Bl. Pierre Claverie, biskup Oranu v Alžírsku, ktorého takisto o niekoľko mesiacov zavraždili, v homílii na pohrebe obetí povedal:

„Od začiatku občianskej vojny sa nás pýtali: Odídete do bezpečia, alebo zostanete? Kde je vaše miesto?

A aká bola naša odpoveď?

Kvôli Ježišovi, kvôli Ježišovi, ktorý tu trpí, pretože násilie nešetrí nikoho, …sme tu zostali. Podobne ako Ježišova matka Mária a učeník Ján, aj my stojíme pri kríži, na ktorom zomiera Ježiš opustený vlastným ľudom a preklínaný davom…

Ak sa Cirkev vzdiali z tohto miesta, bude to viesť k strate všetkej jej sily, plodnosti a nádeje, ktoré pramenia z kríža, z jeho výživnej pôdy a koreňov; zostane potom len ako jedna zo svetových mocností či mnohých humanitárnych organizácii sveta… Môže síce ešte navonok žiariť, ale oheň lásky už nebude v nej horieť silou ‚mocnou ako smrť‘ ako o nej čítame v Piesni piesní (Pies 8,5-7) , pretože tu ide o lásku a iba lásku, ktorú nám zanechal Ježiš: ‚Nik nemá väčšiu lásku než ten, kto položí svoj život za svojich priateľov‘“ (Jn 15.13).

Kríž nie je vyhradený iba pre mučeníkov, pretože my všetci sme istým spôsobom povolaní byť mučeníkmi – svedkami, ktorí slobodne obetujú svoj vlastný život.

Povesť o vtákovi s tŕňom

Existuje povesť o vtákovi, ktorý zaspieva iba raz v živote krajšie než ktorýkoľvek iný tvor na zemi. Len čo vyletí z hniezda, začne hľadať strom s tŕňmi a neoddýchne si, kým ho nenájde. Potom si sadne do nehostinnej koruny a vrhne sa na najdlhší, najostrejší tŕň. A keď umiera, premôže smrteľné bolesti a zatrilkuje krajšie než škovránok či slávik nádhernú pieseň, za ktorú zaplatí životom. Ale celý svet zmĺkne a načúva, a Pán na nebesiach sa usmeje. Lebo to najlepšie je vždy vykúpené veľkou bolesťou…

Tak aspoň vraví povesť.

Jednoduchý kríž

Urob mi jednoduchý kríž,

stolár …,

bez farieb,

bez ozdôb…,

len samé drevo

s jeho letokruhmi,

ramená nech sú rovné: 

objímajúce ruky vystreté k zemi 

a hruď upriamená k nebu.

Nech tam nie je žiadna ozdoba

rozptyľujúca toto gesto:

túto ľudskú rovnováhu

dvoch prikázaní…

Jednoduchý,

urob mi jednoduchý kríž, stolár.

Leon Felipe

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie