Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: HUMOR

„Veselosť srdca – to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku“ (Sir 30,23).

Podcast:

„Mal otec Arnold humor?“, pýta sa P. Bindáč SVD vo svojej knihe o našom zakladateľovi. Vieme, že P. Arnold bol matematik. O takýchto ľuďoch sa tvrdí, že sú suchí, rozumovo dôslední, a že jednoducho nemajú humor. P. Bindáč však neuveril takýmto predsudkom. Pustil sa do hlbšieho skúmania života zakladateľa a o výsledku bádania napísal celú kapitolu. V nej čítame: „Kľúč k humoru nášho otca Arnolda je asi v spomienke P. Grutera, ktorý napísal: ‚Čo vzbudzovalo údiv u otca Arnolda, bola jednota a organická súvislosť medzi modlitbou a prácou. Dokonale túto jednotu žil Pán Ježiš, ktorý videl Otca v nebi a zároveň sa venoval všetkému, čo ho obklopovalo tu na zemi. Neopakuje sa často, že úbohý človek sa dokáže ponoriť do Božieho života a zároveň plniť bežné úlohy okolo seba. Arnold Janssen to však dokázal. Zostal preto vždy vyrovnaný, vždy stál suverénne nad udalosťou, nad prostredím a nad chvíľkovou mienkou.‘ Z tohto dôvodu napísal P. Fischer vo svojej biografii o P. Arnoldovi Janssenovi: ‚Duchovný život nášho otca nebol chmúrny, bol svetlý a jasný. V kruhu svojich duchovných synov sa Arnold Janssen dokázal zo srdca zasmiať. Dokázal oceniť žart i humor.‘“

P. Arnold dokázal vyvolať humorné situácie. V Steyli založili hneď v začiatkoch malý požiarny zbor – pre každý prípad. Sám viedol preň inštruktáž. Zvlášť zdôrazňoval premýšľanie a rozvahu v takýchto prípadoch. Spýtal sa nádejných požiarnikov:

„Ondrej, čoby si urobil, aby si zachránil posteľné prádlo a periny?“

„Vyhádzal by som ten krám von oknom.“

„Dobre, a na ktorú stranu budeš hádzať, keď vietor bude viať od severu?“

„To sa predsa rozumie, na juh!“

„To je ale omyl! Vietor ženie predsa oheň na juh a tak by si to hádzal tam, kde to oheň zasiahne!“

Ondrej stíchol. Všetci ostatní sa však rozosmiali“ (BE 479).

Humor v živote

Humor je viac než len smiech a veselosť. Perlaky ho definuje ako „príjemnú veselú dušu, ktorá vie aj za ťažkých okolností budiť radosť zo života.“ Humor je vnútorná suverenita s potrebnou dávkou optimizmu. Je postojom, stavom a istotou vo všetkých situáciách. Nie je to však postoj fatalistický, lež zacielený smerom k uspokojeniu, vyrovnaniu a rozveselenia. Humor je zdravá nálada, ktorá nevysychá, neumiera. Tým by sme mohli parafrázovať slová Pána Ježiša o figovníku: „Non arruit, quia humorem habuit!“ Nevyschol, lebo mal vnútornú vlahu mal humor! (podľa P. Bindáča)

Pápež František píše: „Svätý je schopný žiť s radosťou a so zmyslom pre humor. Bez straty realizmu osvecuje druhých pozitívnym duchom, plným nádeje. Byť kresťanmi je „radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14, 17), lebo „po láske k dobročinnosti nevyhnutne nasleduje radosť, pretože ten, kto miluje, sa celý raduje v jednote s milovaným… Po dobročinnosti teda nasleduje radosť“ (GE 122).

„Kresťanskú radosť zvyčajne sprevádza zmysel pre humor, ako tomu bolo napríklad u svätého Thomasa Mora, svätého Vincenta de Paul alebo svätého Filipa Neriho. Zlá nálada nie je znakom svätosti: „Odstráň mrzutosť zo svojho srdca!“ (Kaz 11, 10). Toľko toho dostávame od Pána, „ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie“ (1 Tim 6, 17), že niekedy je smútok spojený s nevďačnosťou a s takým uzavretím sa do seba samých, že sa stávame neschopnými spoznať Božie dary“ (GE 126).

Vieš aký je rozdiel?

Starý Henke pracoval ako sluha v Misijnom dome v Steyli. Prevážal potraviny a prádlo z Misijného domu do domu sestier SSpS a naopak. P. Arnold Janssen ho stretol a spýtal sa šibalsky:

„Henke, a vieš ty vôbec, aký je rozdiel medzi tebou a Svätým Otcom v Ríme?“

Henke to nevedel.

„Tak počúvaj“, povedal P. Arnold, „Ja ti to poviem: Svätý Otec je Sluha sluhov Božích (Servus servorum Dei), a ty si sluha Služobníc Ducha Svätého.“

Starému Henkemu chvíľu trvalo, než to pochopil. Potom sa s chuťou zasmial a sebavedome si narovnal chrbticu. (BE 694)

P. Arnold menoval prvého provinciála pre európske domy. Išlo o pomerne mladého kňaza. Ten bol natoľko prekvapený, že išiel za zakladateľom a rovno sa ho opýtal, ako môže takého osla ako je on menovať provinciálom! Arnold sa na mladého provinciála vážne pozrel, no potom šibalsky poznamenal: „Keď nemám koňa, musím si vystačiť aj s oslom.“ (BE 971)

Dopraj mi, Pane

Pápež František odporúča modliť sa modlitbu sv. Tomáša Mora:

„Dopraj mi, Pane, dobré trávenie a tiež voľačo na strávenie.

Dopraj mi zdravie tela, aj s dobrou náladou, potrebnou na to, aby som si ho uchoval.

Daj mi, Pane, svätú dušu, ktorá vie oceniť, čo je dobré a čisté, a nepreľakne sa hriechu, ale vie nájsť spôsob, ako dať veci znovu do poriadku.

Dopraj mi dušu, ktorá nepozná nudu, hundranie, vzdychanie a lamentovanie, a nedovoľ, aby som sa príliš sužoval pre tú dominantnú vec, ktorá sa volá ,ja‘. Daj mi, Pane, zmysel pre humor.

Dopraj mi milosť pochopiť žarty, aby som v živote poznal trochu radosti a mohol ju odovzdať aj druhým. Nech je tak.“

Gaudete et Exultate, pozn.101

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie