Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: SVÄTÉ PÍSMO

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo” (2Tim 3,16-17).

Podcast:

P. Arnold sa už nedožil toho, aby videl rozvoj katolíckeho biblického hnutia, prebiehajúci hlavne v druhej polovici 20. storočia, ktorého nádherným vyjadrením sa stala dogmatická konštitúcia o Božom Zjavení Dei Verbum. Keby to bol zažil, iste by sa z toho veľmi tešil, pretože bol veľkým milovníkom Božieho slova a dobrým znalcom Svätého písma. Vidieť to už z jeho prvých Štatútov misijného domu v Steyli z r. 1876: „Naším cieľom je šírenie Božieho slova na zemi…“. Dôkazom jeho dobrej znalosti Biblie je aj hojnosť biblických citátov, ktoré použil vo svojich prednáškach a článkoch. Veľmi mu záležalo na tom, aby členovia jeho misijnej spoločnosti boli dobre oboznámení s „Knihou kníh“.

Zaujímavé sú okolnosti pri schvaľovaní prvých Konštitúcií SVD. Keď P. Arnold r. 1898 predložil rímskej kongregácii návrh svojich Konštitúcií, neschválili ich. A dôvod? Zdalo sa im, že predložený dokument bol vhodnejší skôr na meditáciu, než na právnu úpravu vzťahov a vedenia rehole. V texte totiž bolo veľa citácií zo Svätého písma a z cirkevných otcov a málo cirkevnoprávnych formulácií. Rímska kongregácia totiž v tej dobe bola zvyknutá skôr na strohé právnické formulácie, stanovujúce ciele, práva a povinnosti. P. Arnold však chcel svoje Konštitúcie postaviť nielen na ľudskej múdrosti, prejavenej v praktických právnych normách, lež chcel im dať aj „ducha“, čiže oživujúce Božie slovo. 

Návrat Cirkvi ku Svätému písmu, zavedený Druhým vatikánskym koncilom, mal zásadný vplyv aj na rehoľno-misijné spoločnosti, ktoré P. Arnold založil. Je to zrejmé aj z Konštitúcií misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktoré sú celé preniknuté Božím slovom. Napríklad v časti o uskutočňovaní našej misionárskej služby čítame: „Tým, že Božie slovo počúvame a podľa neho žijeme, stávame sa spolupracovníkmi Božieho Slova“ (konšt. 106).

A v konšt. 407 čítame: „Sme spolupracovníkmi Krista, Božieho Slova. Je teda samozrejmé, že sa chceme stretať s Božím slovom. Čítaním Svätého písma sa otvárame Duchu Svätému, ktorý nám pomôže hlbšie pochopiť a osvojiť si Božie slovo a priniesť ho svetu.“

Náš zakladateľ bol pevne presvedčený o tom, že všetci misionári musia žiť z Božieho slova, ak ho majú ohlasovať. Vo svojom duchovnom testamente to vyjadril nasledovne: „Aký nádherný obsah skrývajú v sebe slová Svätého písma! Preto si ich majú členovia našej Spoločnosti vysoko vážiť, ctiť a šíriť ich posolstvo.“

Prečítajte si Bibliu

Keď čítame Sväté písmo, nerobíme to preto, aby sme tam získavali jednoduché a konkrétne návody na život, a mohli sa tak vyhnúť náročnému procesu rozlišovania a prijímania osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Naopak, čítame ho preto, aby sme zachytili výzvu, ktorú nám Boh adresuje; je to výzva na otvorenie sa láske, ktorú nám ponúka a následne aj na s tým súvisiacu zmenu života. Náš celý život sa má totižto stať jednou veľkou zmluvou lásky s Bohom.

V evanjeliách stretáme Ježiša Krista ako Spasiteľa sveta. Stali sme sa jeho priateľmi a chápeme, že každému z nás osobne adresuje výzvy: „Kajaj sa a ver evanjeliu…, poď a nasleduj ma…, vstaň a choď…, si soľou zeme a svetlom sveta…, ja som cesta, pravda a život…, nazval som ťa priateľom…, choď do celého sveta …“.

Keď čítame Sväté písmo, vystavujeme sa svetlu Otca a jeho Syna Ježiša Krista a otvárame sa inšpirácii a moci Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu, aby sme uviedli do života to, čo čítame. Nemusíme z prečítaného pochopiť všetko. Zakladateľ komunity v Taizé, Roger Schütz, hovorí: „Ži to, čo si z evanjelia pochopil. Aj keď je toho len málo, ale ži to!“ Duch Svätý robí takto z nás nasledovníkov, učeníkov Ježiša Krista.

Ideálnou metódou na čítanie a meditáciu Božieho slova je Lectio divina. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, meditácia, modlitba, kontemplácia. Kartuzián Guido z 13. storočia, šíriteľ tejto metódy vo vtedajších kláštoroch, nazýval ju aj „rebríkom na výstup do neba“. Vysvetľoval to takto: „Čítaním vkladáme do úst pokrm, meditáciou ho prehryzieme a požujeme, modlitbou vnímame jeho chuť a kontempláciou si ho vychutnávame a tešíme sa z neho.“

Kniha

Keď slávny anglický spisovateľ Walter Scott ležal na smrteľnom lôžku, povedal priateľovi, ktorý bol s ním:

„Prečítaj mi z knihy.“

Táto podivná požiadavka trochu priateľa prekvapila, pretože v knižnici tohto veľkého spisovateľa bolo veľa kníh, a preto sa opýtal:

„Z ktorej knihy?”

„Ako to, z ktorej knihy?! Existuje iba jedna kniha: Biblia.”

Zázraky Slova

Pane, pomôž mi, aby som sa vyhol úskaliam rutiny a únavy.

Daj, nech meditujem o tvojom Slove

a nech je ono mojím povzbudením na ceste.

Pomôž mi tiež vyhnúť sa nebezpečenstvu

stroskotania na plytčine suchosti meditácie.

Nech sa povznesiem

nad uvažovanie a myšlienky

až ku kontemplácii tvojej tváre.

Oživuj a nasycuj

moju vieru a môjho ducha.

Daj mi rýchlosť, obratnosť

a pokoj srdca,

aby som s pokojným a tichým duchom

mohol načúvať zázrakom tvojho Slova.

Kardinál Carlo Maria Martini

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie