Dejiny Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Podcast:

Dejiny založenia Misijného domu Božského Srdca vo Vidinej pri Lučenci sú spojené s pôsobením grófa Jánosa Asbótha a jeho manželky Hedvigy Asbóthovej, rodenej Spillmannovej, v tejto obci. Hedviga Asbóthová chcela po smrti svojho manžela prenechať dom a budovy, hospodárstvo i kostol, ktorý dali spolu s manželom postaviť, do správy a užívania rehole. Po niekoľkých pokusoch nájsť čo najlepšie riešenie padla voľba na rehoľu verbistov.

Prvý verbista, ktorý mal vo Vidinej pôsobiť, bol páter Florián. Pôvodné rokovania sa však zmenili, v danom čase bol potrebnejší v Maduniciach. Preto bol za kaplána do Vidinej menovaný páter Félix Drevek. Jeho úlohou bol pripraviť všetko na otvorenie misijného domu. Príchodom pátra Dreveka ožila myšlienka konsekrácie a denného využívania kostola na liturgické účely. V mene provinciála komunikoval s biskupským úradom v Rožňave, ktorý bol od roku 1925 obsadený apoštolským administrátorom, niekdajším madunickým farárom, Mons. Michalom Bubničom.

Posviacka Kostola Božského Srdca Ježišovho bola 19. júla 1924, konsekrácia sa uskutočnila v septembri 1928. Félix Drevek nepobudol vo Vidinej dlho. Na konci augusta opustil na základe rozhodnutia provinciála Vormanna Vidinú a vrátil sa do maďarskej obce Máriakéménd (miesto, kde pôsobil pred príchodom do Močenka). Jeho nástupcom sa vo Vidinej stal Ján Rosner. Medzitým sa grófka Asbóthová pokúšala zmeniť rozhodnutie provinciála a zabezpečiť návrat Dreveka, čo sa udialo 5. februára 1925. V lete 1925 prišiel do Vidinej ďalší rehoľník Spoločnosti Božieho Slova – brat Ignác František Pacák, ktorý navonok nepôsobil ako rehoľný brat, ale nosil civilné oblečenie. Tento „záhradník“ mal vypomáhať na hospodárstve a v kostole. Grófka nechcela, aby sa pred prinavrátením všetkých jej majetkov, ktoré jej boli v čase prvej svetovej vojny a po nej zabraté, verejnosť dozvedela, že vo Vidinej na hospodárstve kaštieľa pôsobí rehoľa a premieňa ho na kláštor.

Do roku 1927 pôsobil páter Drevek vo Vidinej ako kaplán a pracoval na premene kaštieľa a priľahlých budov na kláštor. V máji 1927 došlo k predaju majetkov Hedvigy Asbóthovej Spoločnosti Božieho Slova. Zmluvu o predaji podpísali v Bratislave grófka a páter Fajkus. Grófka okrem sumy, ktorú dostala, mala právo do konca života bývať v misijnom dome a dostávať ročnú rentu. 9. septembra 1927 sa konala posviacka Misijného domu Božského Srdca Ježišovho. Posviacku vykonal rožňavský apoštolský administrátor Mons. Michal Bubnič. Regionálom Jánom Fajkusom bol za prvého rektora domu menovaný Félix Drevek.

Okrem Dreveka tvorili komunitu páter Alojz Jarmer a rehoľní bratia Milo Sadecký a Adrián Hornický. Misijný dom prijal hneď 35 chovancov, ktorí nadviazali na svoje štúdiá z nitrianskej Kalvárie.

Misijný dom vo Vidinej mal po svojom otvorení plniť viacero funkcií. V prvom rade mal slúžiť chovancom, ktorí sa v čase svojho pobytu venovali štúdiu. Keďže ku kaštieľu patrilo i hospodárstvo, to sa malo postupne stať zásobárňou obilia, zeleniny a ovocia pre ďalšie misijné domy a ich obyvateľov. V priebehu rokov k hospodárstvu pribudol i chov dobytka, čím sa stala správa majetku náročnejšia, no každoročné zisky a predovšetkým pomoc ďalším domom bola väčšia.

Misijný dom sa tak stal dôležitým článkom v systéme prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku.

Spracované podľa:

Gerboc, Tomáš: Spoločnosť Božieho Slova v Československu počas komunistického režimu v rokoch 1948 – 1968. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 256 strán. ISBN 978-80-8191-333-4

Popis fotografií:

A Kaštieľ vo Vidinej

B Jedna z prvých fotografií po otvorení Misijného domu vo Vidinej

C Chovanci Misijného domu v záhrade Misijného domu

D Chovanci Misijného domu v záhrade Misijného domu

E Študenti filozofie v parku Misijného domu počas rekreácie

F Študenti filozofie so svojím profesorom, P. Aladárom Janegom

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie