aktuality

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

ĽUDOVÉ MISIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V ROKU 2022

Prinášame Vám program ľudových misií, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Viete, čo sú to ľudové misie? Viac informácii sa dozviete v článku.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

„Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel“ (1Kor 9,22-23).

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

UKONČENIE FARSKEJ SYNODY PRI MISIJNOM DOME SV. ARNOLDA JANSSENA

UKONČENIE FARSKEJ SYNODY PRI MISIJNOM DOME SV. ARNOLDA JANSSENA

V nedeľu dňa 22.5.2022 sa uskutočnilo oficiálne ukončenie diecéznej fázy SYNODY vyhlásenej svätým otcom v októbri 2022 na úrovni spoločenstva pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena. …

čítaj viac

Reflexia: TRI PRVKY DOBRÉHO MISIONÁRA

Reflexia: TRI PRVKY DOBRÉHO MISIONÁRA

Na stene pred katedrálou v austrálskom Darwine sa nachádza vyobrazenie ukrižovaného Krista. Ak by sme sa na tento kríž pozreli, mohlo by nás dané vyobrazenie znepokojiť, pretože …

čítaj viac

POĎAKOVANIE Z KUBY

POĎAKOVANIE Z KUBY

Pozdravujem vás z mojej misie na Kube a s veľkou vďačnosťou, ale tiež aj s prosbou o prepáčenie, že píšem a ďakujem až teraz, po takom dlhom čase. Mnohí viete, že posledné mesiace a roky, tu na tomto ostrove sú zakaždým ťažšie pre normálny život, a každým dňom je to akoby ťažšie aj pre mnohých, už takmer bez žiadneho zmyslu. Len krátko na vysvetlenie: …

čítaj viac

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA NA 56. SVETOVÝ DEŇ SPOLOČENSKÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA NA 56. SVETOVÝ DEŇ SPOLOČENSKÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Drahí bratia a sestry! Minulý rok sme sa zamýšľali nad potrebou „ísť a vidieť“, aby sme odhalili, aká je realita, a mohli o nej rozprávať – či už ide o skúsenosť s nejakou udalosťou alebo o stretnutie s konkrétnymi ľuďmi. Chcel by som v tejto línii pokračovať, a preto teraz zameriam pozornosť na ďalšie sloveso, ktoré je pre gramatiku komunikácie rozhodujúce a ktoré je podmienkou autentického dialógu: počúvať.

čítaj viac

Reflexia: O AKEJ LÁSKE HOVORÍ KRISTUS?

Reflexia: O AKEJ LÁSKE HOVORÍ KRISTUS?

Láska je slovo, ktoré počujeme neustále. Vždy, keď počujeme slovo „láska“, rozžiaria sa nám oči a naše srdce sa rozbúši o niečo rýchlejšie. Slovo láska, hovorí P. Elmer Ibarra SVD, je však podľa môjho názoru jedno z najnepochopenejších a najzneužívanejších slov.

čítaj viac

BLAHOREČENIE PAULÍNY JARICOT

BLAHOREČENIE PAULÍNY JARICOT

Zakladateľka Pápežskej misijnej spoločnosti pre šírenie viery Paulína Marie Jaricotová bola blahorečená v nedeľu 22. mája 2022 počas slávnostnej eucharistickej slávnosti, ktorá sa konala vo francúzskom Lyone.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

„Buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva“ (Kol 3,15-16).

čítaj viac

PUMIN 2022

PUMIN 2022

Tohtoročný PUMIN – púť miništrantov Slovenska v (a pri) Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa konal v sobotu 14. mája. Témou púte bola osobnosť zaujímavého mexického chlapca, mučeníka, mladého hrdinu, ktorý sa volá José Luis Sánches del Rio. …

čítaj viac

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ

V sobotu 14.5.2022 sa páter Matej Reiner SVD spolu s deťmi a ich rodičmi z farnosti Nitra – Kalvária zúčastnili Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej. Stretli sa aj s pátrom Thomasom Tulongom SVD, ktorý tam bol pozvaný ako hosť a mal pre deti prichystaný program. Ďakujeme všetkým našim priateľom za pomoc a tešíme sa na budúci rok.

čítaj viac

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Misijný magazín verbisti #12 Novici SVD

Prinášame Vám nový Misijný magín, kterého témou sú novici Spoločnosti Božieho Slova vo Vidinej, ktorí sa pripravujú ma zloženie prvých rehoľných sľubov.

čítaj viac

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

MODLITBA ANJELA ZJAVENÁ DEŤOM VO FATIME

Prinášame Vám modlitbu, ktorú fatimským deťom odovzdal anjel, pričom i povedal, aby si pokľakli a modlili sa túto modlitbu, zatiaľ čo sa vo vzduchu vznášala najsvätejšia hostia a kalich.

čítaj viac