Fotokroniky

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

Verbisti majú nového diakona. V sobotu 22. októbra 2022 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského prijal rád diakonátu Lukáš Hanúsek SVD. Slávnosť sa uskutočnila v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke za hojnej účasti kňazov, mládeže a Božieho ľudu. …

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

Stretnutie „Laických misionárov – MAZ a Deň SVD“ v Nitre

Stretnutie „Laických misionárov – MAZ a Deň SVD“ v Nitre

Od 30. septembra do 2. novembra sa konalo v Ivanke pri Nitre, v kláštore Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého – SSpS prvé stretnutie laických misionárov, tzv. MAZ, z nemeckého – Misionar auf Zeit  – misionár na čas. Ide o projekt, ktorý … viac sa dozviete v článku.

čítaj viac

DUCHOVNÉ CVIČENIA V ZAKOPANOM

DUCHOVNÉ CVIČENIA V ZAKOPANOM

V dňoch 18.-23.2022 si spolubratia slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova konali svoje duchovné cvičenia v poľskom Zakopanom v našom Misijnom dome sv. Jozefa Freinademetza. V Zakopanom pôsobia verbisti od roku 1984. Tento Misijný dom slúži ako duchovno – rekreačné zariadenie pre širokú verejnosť – dobrodincov, priateľov, ktorí si chcú oddýchnuť v krásnom horskom prostredí . Duchovných cvičení sa zúčastnilo 15 verbistov, pracujúcich na Slovensku, v Česku a na Morave. Duchovné cvičenia doprevádzal bývalý poľský provinciál SVD, ktorý taktiež pracoval pred niekoľkými rokmi na Slovensku, páter Andrzej Danilewicz.

čítaj viac

POSVIACKA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

POSVIACKA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Dňa 3. septembra 2022 na nitrianskej Kalvárii prebehla posviacka obnoveného Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosti predsedal nitriansky diecézny biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák.

čítaj viac

ĽUDOVÉ MISIE V BREZOVEJ POD BRADLOM

ĽUDOVÉ MISIE V BREZOVEJ POD BRADLOM

V dňoch 5.-12.6.2022 sa konali vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom ľudové misie, ktoré boli podľa zápisu kroniky farnosti po vyše sto rokoch. Začali sa sv. omšou na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce a ukončili sa v nasledujúcu nedeľu na slávnosť Najsvätejšej Trojice,  čo sú pre nás verbistov titulárne sviatky a pre farnosť zase boli požehnaným časom, keďže v posledný deň farnosť mala „hody.“ …

čítaj viac

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV DO MISIJNEJ RODINY

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV DO MISIJNEJ RODINY

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice bolo počas svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre prijatých do Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova päť nových členov. Hlavným celebrantom bol rektor Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre P. Ján Kušnír SVD, svätú omšu koncelebroval správca farnosti Nitra – Kalvária P. Igor Kráľ SVD. …

čítaj viac

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

STRETNUTIE ARNOLDOVEJ RODINY 2022

18. jún 2022 bol pre Arnoldovu rodinu na Slovensku výnimočný. Stretli sa všetky tri rehoľné kongregácie, ktoré založil svätý Arnold Janssen: SVD – Spoločnosť Božieho Slova, SSpS – Služobnice Ducha Svätého a SSpS AP – Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. …

čítaj viac