aktuality

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Piaty deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Piaty deň

Ježiš ide po našom boku. Pred otázkami, ktoré vyvstávajú v srdci človeka a výzvami, ktoré prináša realita, sa môžeme cítiť bezradní, bez dostatočnej energie a nádeje. …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval všetkých“ (porov. Sk 10, 38). ….

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Všetci kresťania sú ustanovení byť misionármi evanjelia! Učeník totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21).

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Druhý deň

Keď Ježiš v nazaretskej synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, rozpoznal v ňom obsah svojho poslania a predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). …

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Prvý deň

Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po mestách a dedinách… A keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu‘“ (Mt 9, 35 – 38). Tieto slová nás prekvapujú, pretože všetci vieme, že treba najskôr orať, siať a pestovať, aby neskôr vo vhodnom čase bolo možné zožať hojnú úrodu.

čítaj viac

ARCIBISKUP ZVOLENSKÝ VYSLÚŽIL SVIATOSTI 11 DOSPELÝM V UPECE BRATISLAVA

ARCIBISKUP ZVOLENSKÝ VYSLÚŽIL SVIATOSTI 11 DOSPELÝM V UPECE BRATISLAVA

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola pre Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave výnimočným dňom. Sviatosť krstu prijali štyria dospelí, sviatosť birmovania a prvého svätého prijímania prijali jedenásti dospelí študenti, prípadne už pracujúci mladí ľudia. …

čítaj viac

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ MISIONÁR

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ MISIONÁR

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. …

čítaj viac

PRIPRAVENOSŤ NA PRIJATIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

PRIPRAVENOSŤ NA PRIJATIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola pre návštevníkov exercičného domu na Kalvárii výnimočnou, vďaka trojdňovému programu,  ktorý mal za cieľ priblížiť dôležitosť pripravenosti na prijatie Božieho milosrdenstva. …

čítaj viac

DUCHOVNÉ CVIČENIA: „AKÉ MILÉ SÚ NA HORÁCH NOHY POSLA“

DUCHOVNÉ CVIČENIA: „AKÉ MILÉ SÚ NA HORÁCH NOHY POSLA“

Duchovné cvičenia od 19. do 22. mája, na ktoré Vás srdečne pozývame bude spolu s Vami prežívať aj P. Waldemar Grieger SVD, ktorý Vás prevedie touto témou.
Neváhajte a využite jedinečnú príležitosť prihlásiť sa.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ÁZIA

Spiritualita Arnolda Janssena: ÁZIA

„Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali…“ (Sk 20,18-19).

čítaj viac

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2022 / Misionári verbisti – Bratislava

VEĽKONOČNÝ POZDRAV 2022 / Misionári verbisti – Bratislava

Misionári verbisti z Bratislavy posielajú veľkonočný pozdrav. S vďakou za spoluprácu a v modlitbe spomíname na našich misijných priateľov.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: EMIGRANTI

Spiritualita Arnolda Janssena: EMIGRANTI

„Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom“ (Sk 10,28).

čítaj viac

VEĽKONOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA P. PAVLA KRUTÁKA SVD

VEĽKONOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA  P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí misijní dobrodinci, priatelia a príbuzní! Všetkých Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť s blížiacim sa sviatkom Veľkej noci a popriať Vám zvlášť to, čo všetci veľmi potrebujeme. …

čítaj viac

PLAGÁT PASTORÁCIA POVOLANÍ: „Hľa tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8)

PLAGÁT PASTORÁCIA POVOLANÍ: „Hľa tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8)

Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2022.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie