aktuality

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou
vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou
modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás
„prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

čítaj viac

Modlitba v čase pandémie koronavírusu

Modlitba v čase pandémie koronavírusu

Pane Ježišu Kriste, ty si „chodil po všetkých mestách a dedinách“ a „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. Na tvoje slovo boli chorí uzdravení.

čítaj viac

BARBARSTVO MOCI – 01 – Povojnová situácia na Slovensku

BARBARSTVO MOCI – 01 – Povojnová situácia na Slovensku

V tomto roku si pripomíname 70 rokov od snahy o likvidáciu reholí. Pozývame Vás pozrieť si ďalší z dokumentov k tomuto výročiu s názvom: BARBARSTVO MOCI – 01 – Povojnová situácia na Slovensku.

Po skončení druhej svetovej vojny sa veľa hovorilo o obnovení demokratických pomerov v republike. Avšak nasledujúce roky priniesli na veľmi dlhý čas červenú totalitu. Začala sa politika odplaty a trestu. Jej cieľom bolo vysporiadať sa so všetkými nepriateľmi republiky, či skôr strany, najmä s Katolíckou cirkvou. Tá mala znášať trest za skutky, ktoré jej boli pripisované. Bolo zrušené súkromné, teda aj Cirkevné školstvo, časopisy, spolky, púte. Biskupi boli internovaní, kňazi zastrašovaní a rehoľné habity – prezentované ako symbol príživníctva – mali zo spoločnosti celkom vymiznúť. Pod rúškom pokroku ľudstva sa plánovala strata identity, hodnôt a kultúry.

čítaj viac

BARBARSTVO MOCI – 70 rokov od likvidácie reholí v Československu

BARBARSTVO MOCI – 70 rokov od likvidácie reholí v Československu

Tento rok (2020) si pripomíname 70-te výročie od snahy komunistickej moci zlikvidovať rehole v Československu. Čo chcela štátna moc dosiahnuť? Ako tento čas prežívali rehoľníci? I to sa dozviete v tomto dokumentárnom filme.

čítaj viac

Veľkonočný videopozdrav verbistov

Veľkonočný videopozdrav verbistov čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR 10/04/2020 – Veľký piatok – P. Ján Štefanec SVD

Duchovný PRÍHOVOR 10/04/2020 – Veľký piatok – P. Ján Štefanec SVD čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR 09/04/2020 – Zelený štvrtok – P. Jozef Strečka SVD

Duchovný PRÍHOVOR 09/04/2020 – Zelený štvrtok – P. Jozef Strečka SVD čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR 08/04/2020 – Streda Veľkého týždňa – P. Pavol Baláž SVD

Duchovný PRÍHOVOR 08/04/2020 – Streda Veľkého týždňa – P. Pavol Baláž SVD čítaj viac

Myšlienka P. Tomáša Gerboca SVD

Myšlienka P. Tomáša Gerboca SVD

Ponúkame myšlienku P. Mateja Reinera SVD vo forme videa.

čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR 07/04/2020 – Utorok Veľkého týždňa – P. Ján Štefanec SVD

Duchovný PRÍHOVOR 07/04/2020 – Utorok Veľkého týždňa – P. Ján Štefanec SVD

Ponúkame duchovný príhovor k evanjeliu z Utorka Veľkého týždňa.

čítaj viac

Veľkonočný list provinciála Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku P. Pavla Krutáka SVD

Veľkonočný list provinciála Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku P. Pavla Krutáka SVD čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR P. Jozefa Strečku SVD; 06/04/2020 – Pondelok Veľkého týždňa

Duchovný PRÍHOVOR P. Jozefa Strečku SVD; 06/04/2020 – Pondelok Veľkého týždňa

Ponúkame duchovný príhovor k evanjeliu z Pondelka Veľkého týždňa.

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.
Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.
Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.
Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“
Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

čítaj viac

Krížová cesta s VERBISTAMI

Krížová cesta s VERBISTAMI čítaj viac

Duchovný PRÍHOVOR k čítaniam Kvetnej nedele – P. Ján Kušnír SVD

Duchovný PRÍHOVOR k čítaniam Kvetnej nedele – P. Ján Kušnír SVD čítaj viac

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu čítaj viac

Štyri „slová povolania“ – vyšlo posolstvo na Svetový deň modlitieb za povolania

Štyri „slová povolania“ – vyšlo posolstvo na Svetový deň modlitieb za povolania

„Slová povolania“ – tak znie názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 57. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu, 3. mája. Posolstvo zverejnila Svätá stolica v utorok 24. marca.

čítaj viac

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby.
Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu.
Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.

čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Piata pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Piata pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Slávnosť svätého Jozefa / video

Slávnosť svätého Jozefa / video čítaj viac

Pôstna obnova 2020 / Štvrtá pôstna nedeľa

Pôstna obnova 2020 / Štvrtá pôstna nedeľa

Pozývame Vás zastaviť sa na chvíľu s Pánom prostredníctvom Duchovnej obnovy 2020.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie