aktuality

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

NOVÉ VIDEO O BOHOSLOVCOCH SVD V BRATISLAVE

Predstavujeme vám nové video o seminaristoch SVD, ktorí sa pripravujú v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave na kňazstvo a svoju misiu.

čítaj viac

Nový podcast VERBISTI

Nový podcast VERBISTI

Zamyslenia na každý deň, ktoré Vám denne prinášame na našej web stránke, sú od dnešného dňa dostupné i v podcastových aplikáciách.

čítaj viac

MODLITBA ODOVZDANIA SA POD OCHRANU SVÄTÉHO JOZEFA

MODLITBA ODOVZDANIA SA POD OCHRANU SVÄTÉHO JOZEFA

Prinášame Vám modlitbu k svätému Jozefovi, ktorá je formou odovzdania sa pod jeho ochranu a príhovor.

čítaj viac

15. ROKOV OD SMRTI BOŽIEHO SLUHU P. MARIANA ŻELAZKA SVD

15. ROKOV OD SMRTI BOŽIEHO SLUHU P. MARIANA ŻELAZKA SVD

Poľský misionár páter Marian Żelazek SVD žil život misionára naplno. Úplne za zasvätil misii v Indii, stal sa príkladom charitatívnej činnosti, modelom naplnenia kňazskej služby a rehoľníkom, ktorý svoj život úplne odovzdal do Božích rúk.

čítaj viac

MODLITBA PÁPEŽA LEVA XIII. K SVÄTÉMU JOZEFOVI

MODLITBA PÁPEŽA LEVA XIII. K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Prinášame Vám Modlitbu k svätému Jozefovi, ktorú sa modlil pápež Lev XIII. Pápež v tejto modlitbe vkladá všetky potreby a starosti do rúk svätého Jozefa, pretože „do jeho opatery Boh zveril svoje najvzácnejšie poklady“.

čítaj viac

ŽIADNY BISKUP ANI KŇAZ SA NESTANE SVÄTÝM BEZ BOŽIEHO ĽUDU

ŽIADNY BISKUP ANI KŇAZ SA NESTANE SVÄTÝM BEZ BOŽIEHO ĽUDU

„Žiadny biskup ani kňaz sa nestane svätým bez Božieho ľudu“ sú slová filipínskeho biskupa Mons. Raul Dael. Prinášame Vám úryvok z kázne, ktorú predniesol na Zelený štvrtok 2021 v svätej omši svätenia olejov (Missa chrismatis).

čítaj viac

VIRTUÁLNA MISIONÁRSKA SLUŽBA….

VIRTUÁLNA MISIONÁRSKA SLUŽBA….

Páter Ján Štefanec SVD, ktorý vedie exercičný dom v Nitre na Kalvárii, okrem duchovných cvičení a duchovných obnov slúži aj mladým ľuďom, ktorí uvažujú o manželstve. Ak sa chcete dozvedieť akým originálnym spôsobom to robí, odporúčame do vašej pozornosti nasledujúci rozhovor, ktorý uverejnil Postoj.

čítaj viac

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

V rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolania (19.4. – 25.4.2021) Vám prinášame: modlitbu za nové duchovné povolania, modlitbu odovzdanosti a spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)