aktuality

Veni Sancte v UPeCe Bratislava

Veni Sancte v UPeCe Bratislava

Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) privítalo 2. októbra začiatok akademického roka 2019/20 slávnostnou akciou Veni Sancte. Otvorenie sa uskutočnilo v priestoroch UPeCe na internátoch v Mlynskej doline.

čítaj viac

Sekretár Pápežskej rady pre kultúru Paul Tighe pricestoval na Slovensko

Sekretár Pápežskej rady pre kultúru Paul Tighe pricestoval na Slovensko

Na pozvanie predsedu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska Mons. Františka Rábeka prišiel na Slovensko biskup Paul Tighe. Zavítal do Bratislavy a Prešova.

čítaj viac

#MyMission 2019

#MyMission 2019

Pozrite sa a prečítajte aká je misia našich spolubratov a mladých.

čítaj viac

Meditácie na každý deň počas mimoriadneho misijného mesiaca

Meditácie na každý deň počas mimoriadneho misijného mesiaca

Vrámci mimoriadneho misijného mesiaca október 2019 Vám ponúkame zamyslenia na každý deň týždňa.

čítaj viac

Pozdrav misionára z …

Pozdrav misionára z …

Spolubratia pôsobiaci v misiách po celom svete nám posielajú svoj pozdrav a povzbudenia počas mimoriadneho misijného mesiaca október 2019.

čítaj viac

Duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných študentov UPeCE BA.

Duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných  študentov UPeCE BA.

V dňoch 19.až 22. septembra 2019 sa v Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii uskutočnili duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných študentov bratislavského UPeCE.

čítaj viac

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019

Drahí bratia a sestry,
požiadal som celú Cirkev, aby v októbri 2019 prežívala mimoriadnym spôsobom misijný rozmer a pripomenula si tak sté výročie promulgácie apoštolského listu Maximum illud pápeža Benedikta XV. (30. november 1919). Prorocká jasnozrivosť jeho apoštolskej iniciatívy mi potvrdila, aké je aj dnes dôležité obnoviť misionárske úsilie Cirkvi, dať silnejší evanjeliový dôraz na jej poslanie ohlasovať a prinášať svetu spásu umučeného a vzkrieseného Ježiša Krista.

čítaj viac

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

čítaj viac

Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

V Liberci, v Českej republike, sa konalo v dňoch 23.-24. septembra 2019 stretnutie misionárov verbistov pôsobiacich v tejto krajine.

čítaj viac

Pastorácia veriacich z Vietnamu

Pastorácia veriacich z Vietnamu

V uplynulých dňoch sa v Brne a Ostrave konalo stretnutie komunít Vietnamských katolíkov, ktorí žijú v Českej republike.

čítaj viac