aktuality

V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

19. februára 2020 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo stretnutie „Modlitbového spoločenstva matiek, duchovných matiek a starých mám“ s verbistom pátrom Pavlom Balážom SVD.

čítaj viac

Stretnutie spolubratov, ktorí sú v doživotných sľuboch do 10-tich rokov.

Stretnutie spolubratov, ktorí sú v doživotných sľuboch do 10-tich rokov.

Od nedele 16-teho do utorka 18-teho februára 2020 sa v Novom Hrozenkove na Morave konalo stretnutie spolubratov, ktorí sú v doživotných sľuboch do 10-tich rokov.

čítaj viac

Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Misijná rodina vo Veľkom Slivníku

Na šiestu cezročnú nedeľu 16.2.2020 sa konalo stretnutie Misijnej rodiny vo farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni pri Prešove, kde v roku 2016 sa konali ľudové misie, ktoré viedli naši spolubratia – Ján Kušnír, Thomas Tulung a Jozef Strečka.

čítaj viac

110 rokov od narodenia P. Jána Kováča SVD

110 rokov od narodenia P. Jána Kováča SVD

Dňa 9. februára 2020 o 10. hodine celebroval svätú omšu v Dlhej nad Oravou provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD pri príležitosti 110. výročia narodenia P. Jána Kováča SVD, ktorý je rodákom z Dlhej nad Oravou. P. Kováč SVD pôsobil ako misionár na Papue Novej Guiney. Zomrel v roku 1999 a je pochovaný v Austrálii.

čítaj viac

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

V sobotu, 1. februára 2020, sa rehoľníci Nitrianskej diecézi zúčastnili svätej omše v Katedrále svätého Emeráma v Nitre , ktorej predsedal otec biskup Mons. Viliam Judák.

čítaj viac

2% pre SVD

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

čítaj viac

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V DOMÁCNOSTI

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V DOMÁCNOSTI

V našej katolíckej tradícii ja kniha Svätého písma uctievaným symbolom živého Božieho slova prítomného medzi nami. Procesie, úklony, sviečky a kadidlo vyjadrujú úctu našej Cirkvi voči inšpirovanému slovu, keď je intronizované, otvorené a ohlasované počas katolíckej bohoslužby. Táto pobožnosť nadväzuje na staroveký zvyk intronizácie Svätého písma v domoch katolíkov, aby nám intronizovaná Biblia neustále pripomínala, že každý deň máme vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho.

„Veľmi si prajem, aby všetci kresťania boli schopní pochopiť výnimočnú hodnotu poznania Ježiša Krista prostredníctvom usilovného čítania Božieho slova, lebo posvätný text je potravou pre dušu a je čistým a trvalým zdrojom duchovného života pre nás všetkých.“ – pápež František.

čítaj viac

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

„Ten, kto si dobre plní povinnosti, je cennejší ako tisíc neužitočných.“

čítaj viac

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Pri príležitosti 30-teho výročia odchodu do domu Otca pátra Alojza Dubravického SVD sa v Močenku konalo spomienkové stretnutie na tohto močenského kaplána, neskôr správcu farnosti a farára, i čestného dekana.

čítaj viac

Nedeľa Božieho Slova

Nedeľa Božieho Slova

Sviatok sv. Hieronyma, 30. september 2019, si vybral pápež František ako symbolický dátum na zverejnenie svojho apoštolského listu „Aperuit illis“. V roku 2020 si totiž pripomíname 1600 rokov od smrti tohto exegétu staroveku. Latinský názov pápežovho listu odkazuje na udalosť zjavenia vzkrieseného Pána uprostred apoštolov, keď „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Prostredníctvom listu ustanovuje pre celú Cirkev slávenie Nedele Božieho Slova na Tretiu nedeľu v období cez rok. Teda 26. januára tohto roku budeme túto nedeľu sláviť po prvý raz.

čítaj viac

Stretnutie verbistov na Morave

Stretnutie verbistov na Morave

V dňoch od 12.1 do 14.1 2020 sa vo Veľkých Karloviciach na Morave konalo stretnutie Slovenskej provincie spolubratov Spoločnosti Božieho Slova. Stretnutie tohto typu sa uskutočnilo aj z dôvodu permanentnej formácie členov našej spoločnosti a zúčastnilo sa ho 24 spolubratov.

čítaj viac

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

Pri príležitosti sviatku Sv. Arnolda Janssena posiela svoje posolstvo prostredníctvom videa aj Generálny predstavený rehole verbistov P. Budi Kleden.

čítaj viac

P. Arnold Janssen – vodca

P. Arnold Janssen – vodca

„Každý iný na jeho mieste by bol vykonal to isté, čo aj on, ba možno by to bol vykonal aj lepšie.“ Toto sú slová muža, ktorý patril medzi najväčších svätcov svojej doby, ktorý viditeľným spôsobom spravili tak veľa pre Boha a jeho misiu vo svete. Po založení misijného domu v Steyl, v Holandsku, sa rozhodol otvoriť ďalší v Rakúsku. Arnold Janssen veľmi rýchlo pochopil, že vybavovanie súhlasu pre založenie misijného domu v Rakúsku nevedie cez dvere malých úradníkov. Preto požiadal o audienciu u cisára Rakúsko–Uhorska, Františka Jozefa. Zázrakom, ktorý možno pripísať iba Božiemu účinkovaniu sa v priebehu krátkej doby dostal pred cisára hneď niekoľkokrát. Kým pri prvej audiencii Arnold mohol prehovoriť iba jednu vetu, pri štvrtej už získal povolenie založiť misijný dom. Pri poslednej návšteve Arnold dokonca povzbudzuje rakúsko-uhorského monarchu, aby jeho rozhodnutia boli múdre a pokorné, a aby pri vedení rakúskeho ľudu, nezabúdal na konečný cieľ a to službu Trojjedinému Bohu. Arnold musel cisára okúzliť, pretože sám cisár neskôr osobne prišiel pozrieť dielo, ktoré sa s Božím požehnaním rozrastalo v Mödlingu pri Viedni. V nasledujúcich riadkoch sa pozrime, ako sa vlastnosti, ktoré sv. Arnold prízvukoval hlave rakúsko-uhorského cisárstva, prejavovali v jeho službe vodcu svojich duchovných synov a dcér.

čítaj viac

Cesta troch kráľov

Cesta troch kráľov

Sviatok Zjavenia Pána je veľmi sympatický. Predstavuje nám troch mudrcov, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi. Posolstvo a myšlienka tohto sviatku je veľmi hlboká. Mieri na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás podstúpiť, ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba.

čítaj viac

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi pojmami. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na miestach rozličných kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu…

čítaj viac

Vyrovnajte mu chodníky!

Vyrovnajte mu chodníky!

Ponúkame zamyslenie s názvom „Vyrovnajte mu chodníky“ od P. Milana Bubáka SVD, ktoré môže poslúžiť aj ako pomôcka pri príprave sa na Vianočnú sviatosť zmierenia.

čítaj viac

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu adventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvárii pred Misijným domom Matky Božej požehnané nové sochy sv. Arnola Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne.

čítaj viac

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum čítaj viac

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Päť predpokladov kňazského a  rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného života, a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne tvorivým a zdravým spôsobom.

čítaj viac

Akolytát 2019

Akolytát 2019

V Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave počas svätej omši 20.11. 2019 P. provinciál Pavol Kruták, SVD uviedol do služby akolytu frt. Dávida Kanciana SVD.

čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie