aktuality

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTYRI KONVERZIE

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>ŠTYRI KONVERZIE</a>

„Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám“ (Zach 1,3).

čítaj viac

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK

Pozvánka: DUCHOVNÁ OBNOVA: <em>JONÁŠ – MÁRNOTRATNÝ PROROK</em>

Pozývame mladých mužov do 30 rokov na duchovnú obnovu formou 3dňovej adorácie, ktorá sa bude konať v Upece v Bratislave od 31.3. do 2.4.2023. Téma obnovy je Jonáš – márnotratný prorok. Viac informácii na plagáte alebo na stránke www.upc.uniba.sk.

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Sila svedectva“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Sila svedectva“

V rámci série pôstnych úvah sa chceme spolu s vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, ako sa podieľať na jeho povolaní a akým spôsobom môžeme prinášať evanjelium celému svetu. V úvahe od P. Benigniho Beltrana SVD uvažujeme nad silou osobného svedectva a potrebe ekologického obrátenia.

čítaj viac

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Dejiny (04): MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ

Prinášame Vám pokračovanie zaujímavého rozprávania s pera P. Tomáša Gerboca SVD na tému: MISIJNÝ DOM BOŽSKÉHO SRDCA VO VIDINEJ.
Dejiny založenia Misijného domu Božského Srdca vo Vidinej pri Lučenci sú spojené s pôsobením grófa Jánosa Asbótha a jeho manželky Hedvigy Asbóthovej, rodenej Spillmannovej, v tejto obci. Hedviga Asbóthová chcela po smrti svojho manžela prenechať dom a budovy, hospodárstvo i kostol, ktorý dali spolu s manželom postaviť …

čítaj viac

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

STRETNUTIE ČESKÉHO DIŠTRIKTU (marec 2023)

V dňoch 6.-7.marca 2023 sa spolubratia českého dištriktu stretli vo farnosti Nový Hrozenkov na Morave. Stretnutia sa zúčastnil i provinciál dokončujúci svoje funkčné obdobie P. Pavol Kruták SVD, ako aj novovymenovaný provinciál P. Marek Vaňuš SVD, ktorý do úradu nastúpi 1.mája 2023. …

čítaj viac

TRI STĹPY PÔSTU: ALMUŽNA

TRI STĹPY PÔSTU: ALMUŽNA

Tri piliere pôstu – modlitba, pôst a almužna – vyjadrujú základný cieľ pôstu, ktorým je obrátenie sa k Bohu a obrátenie srdca. V dnešnej reflexii sa zameriame na almužnu.

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Výstup na horu“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Výstup na horu“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Daniela Otiena SVD s názvom „Výstup na horu“ nám ukazuje, na čo sa máme v pôstnom obdobní zamerať.

čítaj viac

BISKUPI TRIVENETA NAVŠTÍVILI NITRIANSKU KALVÁRIU A MISIONÁROV VERBISTOV

BISKUPI TRIVENETA NAVŠTÍVILI NITRIANSKU KALVÁRIU A MISIONÁROV VERBISTOV

utovanie Konferencie biskupov Triveneta počas návštevy Slovenska pokračovalo krátkou púťou na nitriansku Kalváriu, kde 1.marca navštívili pútnický chrám Matky Božej, Kalváriu a Misijný dom misionárov Verbistov. Prijali ich p. Provinciál Pavol Kruták a rektor Misijného domu p. Ján Kušnír. …

čítaj viac

100. VÝROČIE NARODENIA P. EMILA ČERNAJA SVD

100. VÝROČIE NARODENIA P. EMILA ČERNAJA SVD

V nedeľu 26. februára 2023 sme si vo farnosti 7 Bolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom pripomenuli nedožité 100. výročie narodenia misionára verbistu pátra Emila Černaja. Páter Ján Štefanec vyzdvihol osobnosť tohto mimoriadneho kňaza, misionára, ktorého srdce celý život horelo láskou ku zvereným veriacim. …

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

TRI STĹPY PÔSTU: PÔST

TRI STĹPY PÔSTU: PÔST

Keď väčšina kresťanov počuje termín „pôstne obdobie“, pomyslí si ihneď na pôst, teda postenie sa. Je to najznámejšia prax spojená s týmto svätým obdobím. Musíme si však dať pozor, aby sme držali pôst so správnymi úmyslami a aby sme nepodliehali samoúčelným veciam.

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Pokušenie“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Pokušenie“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Mikuláša Barla SVD s názvom „Pokušenie“ nám ukazuje, prečo Ježiš nepodľahol ponuke Zlého a aký zmysel má pre nás bohovať so Zlým.

čítaj viac

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ticho u Zapotekov“

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ticho u Zapotekov“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Kingsley Sagru-Larr SVD s názvom „Ticho u Zapotekov“ nám názorne ukáže, ako je ticho a mlčanie potrebné pre správne prežívane pôstneho obdobia.

čítaj viac

Pozvánka: ŽIVOT V SLOBODE

Pozvánka: ŽIVOT V SLOBODE

Kto by netúžil po živote v slobode? V slobode, ktorú nám vydobyl sám náš Pán Ježiš Kristus.Ľudský život je však neraz plný strachu a úzkosti. Ak je negatívnych emócií, vnútornej bolesti, ale aj ťažkých životných skúseností priveľa, môžu sa stať prekážkou na ceste dozrievania a rastu. Ako s nimi pracovať a ako sa stávať slobodnými a zrelými ľuďmi? …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie