ČÍTANIE SVÄTÉHO PÍSMA PODĽA CIRKEVNÝCH OTCOV (1. ČASŤ)

V prvej časti článku s názvom „Čítanie svätého písma podľa cirkevných otcov“ sa zaoberáme problematikou: kto je autorom svätého písma, v akom postavení sú svätopisci a čo je potrebné pri čítané brať v úvahu.