ČÍTANIE SVÄTÉHO PÍSMA PODĽA CIRKEVNÝCH OTCOV (2. ČASŤ)

V druhej časti článku s názvom „Čítanie svätého písma podľa cirkevných otcov“ vás pozývame uvažovať témami ako napr.: výklad Svätého písma, hľadanie významu slov a potreba osobného obrátenia pre meditáciu.