Knižná novinka: P. Igor Kráľ – TRANSFORMAČNÁ SILA UTRPENIA

P. Igor Kráľ SVD vo svojej publikácii s názvom TRANSFORMAČNÁ SILA UTRPENIA : Teológia kríža v živote a diela Arnolda Janssena píše: Požiadavka vziať každý deň svoj kríž na svoje plecia a s vernosťou v postoji seba záporu ho nasledovať je jedna z podmienok, ako sa stať skutočným učeníkom vteleného Slova. …