MODLITBA A LITÁNIE ZA ZOMRELÝCH

V mesiaci november Vám prinášame modlitby za zomrelých.