#MojaMisiaJe … byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú

#MyMission … to be a friend of the father prefect, father rector and the seminarians and to have a pure love to Christ :)