#MojaMisiaJe … byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú

#MojaMisiaJe … byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú

#MyMission … to be a friend of the father prefect, father rector and the seminarians and to have a pure love to Christ 🙂

„Moja misia je byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú. Komunitný život má v našej spiritualite miesto, súvisí to s tým, že sme rehoľníci. Tento rok mi pripadla úloha šéfa študentov – zaujímať sa o seminaristov a komunikovať ich starosti a potreby predstaveným a naopak – požiadavky a pripomienky rektora a prefekta seminaristom. Byť bratom spolubratom 🙂 .

Základná motivácia je v Kristovi, lebo láska Kristova i láska ku Kristovi nás ženie.“

Dávid Kancián pochádza zo Slovenska.

Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 2017 a v roku 2018 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. V súčasnosti študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Jeho misiou je byť priateľom a milovať čistou láskou. Ženie ho láska Kristova i láska ku Kristovi.

A čo je tou tvojou misiou?

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie