#MojaMisiaJe … byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú

#MojaMisiaJe … byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú

#MyMission … to be a friend of the father prefect, father rector and the seminarians and to have a pure love to Christ 🙂

„Moja misia je byť priateľom prefekta, rektora i seminaristu a ku Kristovi mať lásku čistú. Komunitný život má v našej spiritualite miesto, súvisí to s tým, že sme rehoľníci. Tento rok mi pripadla úloha šéfa študentov – zaujímať sa o seminaristov a komunikovať ich starosti a potreby predstaveným a naopak – požiadavky a pripomienky rektora a prefekta seminaristom. Byť bratom spolubratom 🙂 .

Základná motivácia je v Kristovi, lebo láska Kristova i láska ku Kristovi nás ženie.“

Dávid Kancián pochádza zo Slovenska.

Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 2017 a v roku 2018 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. V súčasnosti študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Jeho misiou je byť priateľom a milovať čistou láskou. Ženie ho láska Kristova i láska ku Kristovi.

A čo je tou tvojou misiou?

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie