Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve nielen pred sviatkom svätého Arnolda, ale aj kedykoľvek počas roka s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Môže sa však vziať aj ako príprava pred nejakým sviatkom Spoločnosti Božieho Slova alebo dôležitou udalosťou, ako napr. skladanie sľubov, slávenie provinciálnej kapituly. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.