SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Pokušenie“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Mikuláša Barla SVD s názvom „Pokušenie“ nám ukazuje, prečo Ježiš nepodľahol ponuke Zlého a aký zmysel má pre nás bohovať so Zlým.