Aktuality

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Pokušenie“

Podcast:

Čítania zo Svätého písma na prvú pôstnu nedeľu pozývajú každého z nás, aby sme sa vrátili k Bohu. Pripomínajú nám, že našu krehkú ľudskú prirodzenosť oslabuje pokušenie, ktoré je bolestnou realitou života. Pokušenie však môže byť plodnou príležitosťou, vybrať si Božiu vôľu a byť s Bohom.

Evanjeliové čítanie (Mt 4, 1 – 11) nám približuje, že sám Ježiš, hoci bol Božím Synom, bol ako človek pokúšaný všetkými svetskými lákadlami, ktoré aj nás pokúšajú. Ľudské túžby sebectva a zvodov majú počiatok v podobe Satana. Ježiš ako Boží Syn mohol Satanovi ukázať svoju veľkolepú, božskú moc tým, že by urobil zázraky. On sa však rozhodol čeliť pokušeniam, ťažkostiam a poníženiam, medzi ktoré patrila aj smrť na kríži na Veľký piatok, aby splnil vôľu svojho Nebeského otca. Ježiš nás vyzýva, aby sme napodobňovali jeho spôsob života a prekonali svoje sebectvo, zlé túžby, moc, pýchu a predsudky, ktoré sú proti Otcovej vôli.

My, ľudia zdieľame rôzne etniká, filozofie a spôsoby života; ale vo chvíli, keď rozmýšľame sebecky a snažíme sa ovládnuť druhých tým, že zasahujeme do ich práv a životov, privolávame bolesť, agóniu, utrpenie a katastrofu nielen v živote druhých, ale aj vo svojom vlastnom. S úmyslom urobiť svoj život ružovým, berieme druhým ich práva a spravodlivosť. Ako sme počuli v prvom nedeľnom čítaní (Gn 2, 7-9; 3, 1-7), nakoniec však možno budeme musieť zaplatiť rovnako veľkú cenu ako Adam a Eva: vyhnanie zo záhrady za neposlušnosť a sebectvo. 

Keby Ježiš podľahol akémukoľvek pokušeniu, zničil by plány svojho Otca. Keď podľahneme pokušeniu, zničíme Boží plán týkajúci sa nielen nás samých, ale aj druhých.

V druhom čítaní (Rim 5, 12 – 19) svätý Pavol vysvetľuje, že hoci hriech a smrť prišli na svet prostredníctvom Adamovho konania, my sme boli od hriechu a smrti zachránení Ježišovým konaním: „Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ Toto sa stáva dôležitým bodom reflexie pre nás veriacich počas pôstneho obdobia. Pôstny čas je obdobím očisťovania, premeny a návratu k Bohu, ktorý je milujúci a nikdy nechce našu záhubu, ale život.

Zničením vlastného sebectva a pýchy sa môžeme vyhnúť ničeniu životov iných. Prostredníctvom našich úprimných vzťahov, spolupráce a solidárneho konania sa aj my môžeme stať milostivými darmi pre mnohých podľa Božej vôle. Ako veriaci v Krista môžeme priniesť zmeny do našich individuálnych životov, do našich rodín, spoločenstiev a do celého sveta.

Majme na pamäti: Temnota hriechu a noc nevery môžu zmiznúť pred svetlom Slova. Preto sa modlime za všetkých veriacich, aby sme našli a pochopili zmysel pôstu a Ježišovej obety. Amen.

Text pripravil: P. Mikuláš Barla SVD[1]


[1] Otec Nicholas Barla SVD sa narodil v roku 1961 v Sambalpure v Indii. Za kňaza misionára Božieho slova bol vysvätený v roku 1993. Počas svojej služby v Indii sa stal obhajcom domorodého obyvateľstva, tzv. kmeňov, a radil im v oblasti ich zákonných práv podľa indickej ústavy. V roku 2017 bol vymenovaný za tajomníka Úradu pre kmeňové záležitosti Katolíckej biskupskej konferencie Indie, ktorý zastáva dodnes. Sídli v Naí Dillí, hlavnom meste Indie.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie