SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Výstup na horu“

Každý týždeň sa chceme v rámci série pôstnych úvah zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom, podieľať sa na jeho povolaní a prinášať evanjelium celému svetu. Úvaha od P. Daniela Otiena SVD s názvom „Výstup na horu“ nám ukazuje, na čo sa máme v pôstnom obdobní zamerať.