Aktuality

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Výstup na horu“

Podcast:

Pôstne obdobie je pozvaním k pozitívnej zmene a k priblíženiu sa k Bohu. Popolcová streda udáva tón tomuto obdobiu milosti. Príkladom je prorok Joel, ktorý odovzdáva Božie posolstvo, s výzvou prinavrátiť sa k Pánovi celým svojim srdcom. Naliehavosť sa ešte viac zosilňuje, keď prorok opakuje výzvu na vnútorné obrátenie: „Roztrhnite si srdcia, nie šaty“ (Joel 2, 13).

S tým súvisí i úprimné a naliehavé zmierenie medzi Bohom a nami. Určite sa nám dostane aj odmena, ak sa budeme držať pôstnych praktík, ako nám to prikazuje náš Pán. Pôst nás vyzýva, aby sme všetko robili zo srdca; naše obety by nemali vyvolávať žiadne volanie po pozornosti. Má sa jednať o bezhlučný skutok. Matúšovo evanjelium nám načrtáva tri pôstne piliere: almužnu, modlitbu a pôst, ktoré sú praktickými krokmi k dosiahnutiu našej túžby duchovne rásť.

Náš Pán nám ukázal, ako dosiahnuť stav svätosti, ktorý je odpoveďou na Božie pozvanie. Pokušenia, ktorým Ježiš čelil na púšti, boli výzvou pre jeho odhodlanie plniť vôľu Boha Otca. Pokušeniam čelíme aj my v každodennom živote. Oni sú naše vnútorné vzdorovité túžby ísť proti tomu, čo nám Pán prikazuje. Pokušenie je živené našou nevedomosťou, že zotrvávame v temnote, kde nemožno nájsť skutočné šťastie.

Táto druhá pôstna nedeľa udáva tón, ktorý pápež František používa vo svojom pôstnom posolstve. Nedeľa Premenenia Pána, ako ju nazývame, nám pripomína našu potrebu priblížiť sa k Bohu tým, že sa odpútame od všetkého, čo nám môže brániť prežívať radosť z jeho prítomnosti.

V prvom nedeľnom čítaní sa dozvedáme, že Abrahám dostal požehnanie, pretože podstúpil riziko opustiť všetko a počúvať Boží hlas, ktorý ho zaviedol do cudzej krajiny. Boh ho povolal, aby prostredníctvom neho požehnal aj nás.

Pán nás dnes nabáda spolu s ním putovať na horu, aby sme i my mohli uvidieť     a zažiť jeho slávu, ako aj počúvať jeho hlas, ktorý nás volá v nedeľnom druhom čítaní, aby sme pochopili, že „zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom.“ (2 Tim 1, 10).

Počúvanie jeho hlasu nás zároveň pozýva všímať si našich bratov a sestry, ktorí podobne ako my, potrebujú záchranu. Prebývať v Pánovej slávnej prítomnosti, znamená žiť podľa jeho zákonov, ako ich jeho vyvolenému ľudu predložil Mojžiš a Eliáš, ktorí boli jeho hovorcami a mali v neho silnú vieru.

My, ktorí počúvame dnes jeho hlas, sa nemusíme báť, pretože Pán nás neustále upevňuje tým, že nám je nablízku a pripomína nám naše povinnosti, ktoré nás približujú k Bohu

Nech nás Pán požehnáva a chráni na ceste k radostnej oslave zmŕtvychvstania nášho Pána.

Text pripravil: P. Daniel Otieno SVD[1]


[1] P. Daniel Otieno SVD sa narodil v Keni v roku 1978. Do kňazského seminára v Keni vstúpil v roku 2000     a za kňaza bol vysvätený v roku 2011. Jeho prvým misijným poslaním bola Bolívia, kde pôsobil prevažne v La Chiquitania v amazonskej oblasti Santa Cruz. Po preložení do Kene pracoval ako riaditeľ v predfilozofickom programe a ako člen tímu pre povolania. V súčasnosti je výpomocným farárom vo farnosti svätého Barnabáša     v Kimumu a zároveň pomáha s kaplánskou službou na univerzite v Eldorete. Je koordinátorom pre spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenia v kensko-tanzánskej provincii a študuje MBA so špecializáciou na financie a účtovníctvo.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie