Aktuality

TRI STĹPY PÔSTU: MODLITBA

TRI STĹPY PÔSTU: MODLITBA

Pôstne obdobie môže byť často preplnené rozličnými vecami a môžeme prežívať zmätok, pretože zápasíme s tým, čoho sa máme vzdať a zároveň akým spôsobom máme nastúpiť na správnu cestu. Všetky tieto veci nás majú priviesť k jadru pôstneho obdobia a tým je naše prehĺbenie vzťahu s Pánom. 

Podcast:

Aby sme sa udržali na správnej ceste, cirkev nám ponúka tri stĺpy, ktoré
nám majú napomôcť sústrediť sa na naše úsilie: modlitbu, pôst a almužnu. Dnes
chceme našu pozornosť zamerať na modlitbu.  

Čo je to modlitba?

Jednoducho povedané, modlitba je naša komunikácia s Bohom – Otcom, Synom a
Duchom Svätým. Je to vzťah počúvania aj rozprávania. Pokiaľ ide o modlitbu, Katechizmus
katolíckej cirkvi hovorí: „ „Veľké je tajomstvo viery.“ Toto tajomstvo (viery)
si teda vyžaduje, aby ho veriaci verili, slávili a z neho žili v živom a
osobnom vzťahu so živým a pravým Bohom. Týmto vzťahom je modlitba.
(KKC
2558).

Mnoho svätých ponúklo svoje osobné zamyslenie nad tým, čo modlitba je a ako
nás spája s Bohom:

„Pre mňa je modlitba vzletom srdca, jednoduchým pohľadom na nebo, výkrikom vďačnosti a lásky v skúške i v radosti.“ – Svätá Terézia z Lisieux

„Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“ – Svätý Ján Damascénsky

„Modlitba, či to vieme, alebo nie, je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom.“ – Svätý Augustín

Pridanie modlitby k nášmu pôstnemu programu

Modlitba je podstatnou súčasťou rastu nášho vzťahu so živým Bohom. Ak sme modlitbu ešte nezačlenili do nášho každodenného života, pôstny čas je preto vynikajúcim začiatkom. Na počiatku tohto nášho úsilia je dobré sa zmieriť s Bohom, ako to popisuje P. Felmar Fiel SVD vo svojej pôstnej reflexii:

„Rovnako ako dnešné evanjelium, aj pôstne obdobie nám pripomína, že Boh
chce, aby sme boli zmierení s ním a aby sme sa zmierili medzi sebou navzájom.
Chce, aby sme sa zbavili hnevu, horkosti a nevôle, ktoré by mohli spôsobovať
nepokoj v našej duši. Ak skutočne túžime po Božej láske a milosrdenstve, musíme
sa naučte pokoriť a hľadať nielen Božie odpustenie, ale aj nadviazať okolo seba
životodarné vzťahy.“

Zmierenie prichádza cez svätú spoveď. Keď nastavíme náš vzťah s Bohom
správne, môžeme do svojej každodennej rutiny súčasne pridať zvládnuteľný zvyk
modlitby ako napríklad:

  • Denná modlitba desiatku ruženca
  • Denné spytovanie svedomia
  • Čítanie a premýšľanie o denných omšových čítaniach
  • Každý deň strávil päť minút v tichosti a požiadal Pána, aby s nami
    hovoril

Ak je modlitba v našom každodennom živote už ustavičným zvykom, môžeme
skúsiť pridať do pôstneho obdobia niečo intenzívnejšie, ako je účasť na
každodennej svätej omši (v tomto čase aj prostredníctvom mediálnych
prostriedkov), každodennú modlitbu celého ruženca alebo korunky k Božiemu
milosrdenstvu alebo dlhší čas stráviť v tichom rozjímaní.

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

    2559 „Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“ Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej pýchy a našej vlastnej vôle alebo „z hlbín“ (Ž 130,1) poníženého a skrúšeného srdca? Kto sa ponižuje, bude povýšený. Poníženosť je základom modlitby. My „nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“ (Rim 8,26). Poníženosť je predpokladom, aby sme dostali nezaslúžený dar modlitby: Človek je pred Bohom žobrák.

    2560 „Keby si poznala Boží dar“ (Jn 4,10). Nádhera modlitby sa ukazuje práve tam, na okraji studní, kam prichádzame hľadať pre seba vodu. Tam prichádza Kristus v ústrety každému človekovi, hľadá nás prvý a prosí, aby sme sa mu dali napiť. Ježiš je smädný. Jeho prosba vychádza z hlbín Boha, ktorý po nás túži. Modlitba, či to vieme, alebo nie, je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie